Frågor och svar

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Ser du inte din fråga i listan är du alltid välkommen att kontakta info@brfsjukhuset3.se

Här har vi samlat de flesta frågor som föreningen svarat på genom åren. Har du en fråga som inte finns med här så skicka gärna ett mail till info@brfsjukhuset3.se.

Allmänna utrymmen

Porttelefon – Hur gör jag när jag vill ändra eller lägga till namn och telefonnummer i porttelefonen?2021-01-03T18:08:56+01:00

Anmälan görs till föreningens fastighetsskötare CEMI. Kontaktuppgifter hittar du här.

Ange vilket namn och telefonnummer som ska registreras, BRF-lägenhetsnummer (tre siffror, finns ovanför din ytterdörr) samt trappuppgång.

Porttelefon – Hur fungerar den?2021-01-03T18:08:46+01:00

Din besökare söker upp ditt namn i namnregistret i porten och startar uppringning. När det ringer i din telefon kan du prata med besökaren. Vill du öppna porten så tryck på siffran ”5” på knappsatsen på din telefon (fungerar både på mobiltelefon och fast telefon) och då låses båda portarna upp.

Efter kl 22 på kvällen fungerar ej uppringning via namnregistret (för att minska risken för busringningar). Då får man ringa ditt föranmälda nummer på porttelefonen så kan den boende öppna på samma sätt som innan kl 22.


Söktermer: dörrtelefon, entretelefon, dörrklocka,

Parkeringsplats eller garage – Vem kontaktar jag?2021-01-03T18:11:34+01:00

Parkeringsplatserna i garaget, på gatan samt mellan Mörbylund 11-15 hanteras av Mörbylunds Samfällighetsförening. Kontaktinformation finner du här och på anslagstavlan i porten.

Ohyra/skadedjur, vad gör jag?2021-01-03T18:00:06+01:00

Har du upptäckt eller misstänker du att det finns ohyra (vägglöss, mal, myror etc) i din lägenhet eller i något förrådsutrymme?

Det är viktigt att agera för att förhindra spridning och större skador. Föreningen har via försäkringsbolaget Brandkontoret avtal med Anticimex för att bekämpa ohyra utan kostnad.

Kontakta Anticimex och beskriv ditt problem. Ange även följande information:

 • Föreningens namn: Brf Sjukhuset 3
 • Föreningens försäkringsbolag: Brandkontoret

Informera styrelsen om vad som hänt så att alla hålls uppdaterade.

Kontaktuppgifter Anticimex

Telefon: 075-2451000
Formulär online

Finns det garage eller parkeringsplats?2021-01-03T18:01:46+01:00

Ja, det finns både ett parkeringshus och platser på gatan utanför husen i Mörbylund, men dessa har samfälligheten ansvar för.

Frågor om garage och parkeringsplats hänvisas till samfälligheten i Mörbylund. Läs mer på samfällighetens webbplats.

Det går också bra att kontakta dem direkt med frågor om parkering till adressen: parkering@morbylund.se

Allmänna utrymmen i huset – Hur kan jag anmäla fel eller lämna synpunkter?2021-01-03T18:09:17+01:00

Felanmälan ska i de flesta fall gå till föreningens fastighetsskötare CEMI. Kontaktuppgifter hittar ni här. Beskriv felet så noggrant du kan och hur bråttom det är. Vi vill undvika onödiga utryckningar på sånt som kan vänta till kontorstid.

Vi har även listat kontaktuppgifter direkt till hissföretagen och tvättstugeentrepenören men dessa bör endast användas i nödfall.

Är det hissproblem så kontrollera gärna om det finns grus eller småsten som fastnat i golvet så att dörrarna inte kan gå igen. Detta kan man lätt ta loss själv!

Akuta fel utanför kontorstid – Vid akuta och allvarliga fel på nätter och helger (vattenläcka, elavbrott eller liknande som måste åtgärdas snabbt) så får man kontakta vår jour ”Dygnet”. Använd dock detta endast i nödfall då kostnaden är mycket större än att det hanteras via normal fastighetsskötsel.

Se kontaktsidan för hur man når dem. Anmälan görs till föreningens fastighetsskötare CEMI. Kontaktuppgifter hittar ni här.

För mäklare och den som vill flytta hit

Vilken typ av ventilation? Vilken typ av köksfläkt får man använda?2023-01-31T07:53:13+01:00

Till-/frånluftsventilation. Det är en teknik för luftcirkulation i byggnader där frisk utomhusluft tas in samtidigt som inomhusluft dras ut. Det syftar till att förbättra luftkvaliteten och förhindra fukt och mögelproblem inuti byggnaden.

Boende får endast använda kolfilterfläkt som ej får anslutas direkt till ventil.

Vad ingår i månadsavgiften?2021-01-03T18:02:21+01:00
 • Vatten
 • Uppvärmning
 • TV-kanaler (ComHem)
 • Tvättstuga
 • Internet (Fiber, 1000/1000)

Föreningen har ett abonnemang för elen, men varje lägenhet faktureras separat utifrån sin egen förbrukning.

Utförs trappstädningen av en firma eller medlemmarna?2021-01-03T17:57:30+01:00

Trappstädning utförs av en inhyrd städfirma.

Typ av uppvärmning?2021-01-03T17:58:07+01:00

Fjärrvärme.

Överlåtelse- och pantsättningsavgift2021-01-03T17:59:55+01:00

Ja. Överlåtelse- och pantsättningsavgift betalas av köparen.

Medlemskap – Hur blir man medlem i föreningen?2022-04-28T16:22:53+02:00

Skicka överlåtelsehandlingarna till föreningens postadress på Nabo.

Brf Sjukhuset 3
NABO 10299, FE617
105 69 Stockholm

Normalt tar det 3-4 veckor att behandla ett nytt medlemskap i föreningen från det att samtliga handlingar (överlåtelseavtal och avtal om inglasning mm) har kommit in till föreningens ekonomiska förvaltare: Nabo (fd Hem och Fastighet).

Frågan om medlemskap behandlas på nästa styrelsemöte.

I de fall där köparens förmåga att betala årsavgiften till föreningen bedöms vara otillräcklig kan en på förhand utfärdad borgensförbindelse, som bifogas ansökan om medlemskap, underlätta och påskynda behandlingen.

Ingår bostadsrättstillägget i månadsavgiften?2021-01-03T17:59:12+01:00

Nej, det är medlemmens ansvar.

Hur många bostadsrätter, hyresrätter och lokaler har föreningen?2021-01-03T17:59:00+01:00

137 bostadsrätter, 25 hyresätter och 3 lokaler.

Har föreningen gjort ett stambyte?2023-01-31T07:55:21+01:00

Föreningen genomförde ett stambyte 2023. Det finns en arbetsgrupp som jobbar med denna fråga.

Arbetsgrupp för stambyte

Godkänner styrelsen en juridisk person som medlem?2021-01-03T17:58:41+01:00

Enligt stadgarna får juridisk person ansöka om medlemskap men kan vägras medlemskap av styrelsen.

GDPR och personuppgifter2022-04-28T16:21:50+02:00

Föreningen har listor med uppgifter om medlemmar och boende i huset för att bl a kunna nå ut med information.

Information som sparas i listor är bl a

Namn, lägenhetsnummer, adress, storlek på lägenhet, förrådsnummer och e-post mm. Informationen hämtas från de handlingar som kommer från mäklaren när det gäller nya medlemmar. I de fall som det finns en e-postadress lägger vi in den så att det skickas ut digitala nyhetsbrev.

Vi har några e-postadresser där vi lägger in namn, adress, lägenhetsnummer och e-postadress för att kunna kontakta medlemmar, boende och i vissa fall fd medlemmar eller boende. T ex info-mailen, valberedningen, webb-gruppen, trivselgruppen och förrådsgruppen.

Finns det hiss?2021-01-03T17:57:43+01:00

Ja. Två stycken per port.

Finns det garage eller parkeringsplats?2021-01-03T18:01:46+01:00

Ja, det finns både ett parkeringshus och platser på gatan utanför husen i Mörbylund, men dessa har samfälligheten ansvar för.

Frågor om garage och parkeringsplats hänvisas till samfälligheten i Mörbylund. Läs mer på samfällighetens webbplats.

Det går också bra att kontakta dem direkt med frågor om parkering till adressen: parkering@morbylund.se

Delat ägande, samt minsta ägarandel?2021-01-03T17:58:27+01:00

Delat ägande godkänns och det finns inga krav på minsta ägarandel.

Årsredovisningar – Var hittar jag dem?2021-01-03T17:57:16+01:00

Du hittar information om föreningen, styrelsen och årsredovisningar under Om Föreningen.

Årsredovisningarna finns under Dokument.

Är Brf Sjukhuset 3 en ”äkta” bostadsrättsförening?2021-01-03T17:58:50+01:00

Ja.

Äger föreningen marken? När förvärvade föreningen fastigheten?2021-01-03T17:58:17+01:00

Ja. Föreningen köpte huset och marken 2010.

Stambytet

Var kan jag läsa mer om planerna för stambytet?2021-02-02T20:20:16+01:00

Alla boende har fått ett häfte i sin brevlåda där detaljer kring stambytet finns samlade. Du kan även komma åt häftet digitalt genom att logga in på Nabo.

Nabo är vår ekonomiska förvaltare och genom att logga in där kan du även ta del av information kring dina avier och fakturor.

Vad kommer stambytet att kosta?2021-02-02T20:20:28+01:00

Den totala kostnaden för stambytet inklusive badrumsrenovering har beräknats till cirka 60 miljoner kronor. Föreningen har i nuläget en stark ekonomi, och om den består så kommer stambytet att genomföras utan några avgiftshöjningar.

Vad är det som avgör att ett stambyte måste göras just nu, och inte om 5 år?2021-02-02T20:18:41+01:00

Det handlar om en helhetsbild, till exempel har Varmvattencirkulations-systemet (VVC) på vinden orsakat vattenskador flera gånger. Det har också inträffat skador där avloppsrör spruckit och läckt vatten in i lägenheter.

Styrelsens uppgift är att hålla kostnaderna för underhållet av fastigheten så låg som möjligt sett över lång tid. Vattenskador som uppkommer täcks av föreningens försäkring, men ju fler skador som sker, desto högre blir kostnaden för försäkringen.

Ju längre vi väntar desto större är risken att boende och föreningen drabbas av onödiga kostnader och tråkiga upplevelser.

Att göra ett stambyte nu när vi har extremt låga räntor gör att vi vet vilken räntekostnad som föreningen måste bära framöver vilket är en stor fördel.

Om jag redan har ett topp-renoverat kök och badrum, behöver ändå detta stambytas?2021-04-29T07:56:04+02:00

Ja, eftersom avloppsstammarna, trycksatta vattenledningar och VVC inte är utbytta så måste alla lägenheter renoveras. Påverkan på köket blir liten då man bara kommer dra fram nytt avlopp och trycksatta ledningar vilket kan ske utan större rivningar.

Det går inte att spara ett nyligen renoverat badrum eftersom rören kommer dras via nya lägen.

Om jag har ett höjt golv i badrummet, hur påverkas det?2021-02-02T20:35:02+01:00

Befintligt kakel och underliggande tätskikt kommer bilas bort så man kommer ner till betongen. Det betyder att man I många fall får ett lägre golv än idag.

När börjar stambytet?2021-02-02T20:20:21+01:00

Arbetet med stambytet beräknas starta i januari 2022. Arbetet beräknas pågå cirka 1,5 år innan hela stambytet är genomfört.

Kommer taket i badrummet att sänkas?2021-02-02T20:20:38+01:00

Ja. Taket behöver sänkas för att få plats med rördragningar och isolering (för att få bort ljud). Man kan räkna med cirka 20-25 cm sänkning, förutom i de lägenheter som är på våning 10. Där blir det cirka 10-15 cm sänkning.

Kommer jag kunna ha spotlights i taket?2021-02-02T20:35:59+01:00

Som standard kommer en plafond erbjudas. Vill man ha spotlights istället så kommer det erbjudas som tillval. Har man spotlights idag och vill återmontera dessa så kommer det att bli möjligt om entreprenören anser att det är tekniskt möjligt.

Kommer det installeras golvvärme i de badrum som har fönster?2021-02-02T20:19:45+01:00

Ja. Badrum med fönster kommer få ett nytt element och golvvärme.

Kan jag göra om layout i badrum, exempelvis byta plats på toalett och handfat?2021-02-02T20:36:16+01:00

Det beror på systemlösningen i det aktuella badrummet. Skicka din specifika fråga till styrelsen så försöker vi svara. Du kan ta upp det med entreprenören när det är dags för planeringsmöte för ditt badrum.

Kan jag bo kvar under stambytet?2021-02-02T20:21:00+01:00

Ja, renoveringen sker utifrån kvarboendeprincipen. Men det blir förstås en tuff period för dig som boende med tanke på höga ljudnivåer och andra störningar.

Föreningen kommer se till att det finns vatten i trapphusen, wc och duschar kommer att finnas i källaren eller på gården. Det kommer även att erbjudas lån av portabla toaletter till dem som av medicinska skäl inte kan ta sig till provisoriska duschar eller wc.

Hur länge blir jag av med vatten och avlopp?2021-02-02T20:20:51+01:00

Räkna med cirka 7 till 10 veckor.

För de som bor i en fyra eller femma så kommer man troligtvis ta ett badrum i taget så att det ena ska gå att använda medans man jobbar i det andra.

Hur kommer köket påverkas av stambytet?2021-02-02T20:19:12+01:00

Utifrån tidigare lägenheter så har det inte behövts större ingrepp för att ansluta köken. Man behöver ofta bara tömma kökskåpen där avloppet sitter. Flera detaljer kommer skickas ut om det blir känt att andra åtgärder behövs.

Hur har genomgången av fastigheten gått till? Har det filmats i rören?2021-03-22T19:33:25+01:00

Rör i bottenplattan har filmats, de är i dåligt skick. Stående stammar och grodor filmades delvis i samband med tidigare stamspolning. Då fann man bland annat fastbrunna rester av puts/fog/cement i rören efter badrumsrenoveringar som ökar risken för stopp i avloppen. Det förekom även att rör var så spröda att de sprack av att de spolades rent.

Fönster

Hur gör jag om ett fönster går sönder?2021-03-22T19:47:26+01:00

Varje bostadsrättsägare ansvarar själv för att underhålla glas och fönsterkonstruktion. Våra fönster kommer från en leverantör som heter ”H-fönstret Lysekil”. För de lägenheter som har gavelfönster så kommer dessa fönster från ”Leiab”.

Om en skada skulle uppstå pga olyckshändelse eller inbrott så kontakta i första hand ditt försäkringsbolag.

För reparationer av fönster så hänvisas till leverantören. Leverantören har ett lokalt samarbete med Företaget ”Roslagsglas” i Åkersberga.

Fönster – Hur hanterar jag våra nya fönster?2021-01-03T18:03:58+01:00

Våra fönster är tillverkade av H-fönster. Instruktion för hur du sköter och öppnar dem kan du hitta här:

Fönster – Finns det någon instruktion och skötselanvisning?2021-01-03T18:10:36+01:00

Våra fönster är gjorda för att behöva väldigt lite underhåll. Det man som boende ska göra är att smörja den mekaniska konstruktionen någon gång per år. Öppna gärna och prova den mekaniska konstruktionen på alla fönster. Rengöring av glas och övriga ytor ska göras enligt instruktionerna som du kan hitta här:

Fönster – Det drar kallt, vem ansvarar för att täta fönster?2021-01-03T18:10:46+01:00

Det är varje bostadsrättsägare som själv ansvarar för att underhålla tätningen. Föreningen har sedan början av 2017 helt nya fönster så läckage från själva fönster eller karm bör inte vara något problem.

Om du upplever drag från fönstren, kontakta styrelsen så får de kontrollera med fönsterleverantören om dina fönster blivit felmonterade.

Föreningen

Medlemskap – Hur blir man medlem i föreningen?2022-04-28T16:22:53+02:00

Skicka överlåtelsehandlingarna till föreningens postadress på Nabo.

Brf Sjukhuset 3
NABO 10299, FE617
105 69 Stockholm

Normalt tar det 3-4 veckor att behandla ett nytt medlemskap i föreningen från det att samtliga handlingar (överlåtelseavtal och avtal om inglasning mm) har kommit in till föreningens ekonomiska förvaltare: Nabo (fd Hem och Fastighet).

Frågan om medlemskap behandlas på nästa styrelsemöte.

I de fall där köparens förmåga att betala årsavgiften till föreningen bedöms vara otillräcklig kan en på förhand utfärdad borgensförbindelse, som bifogas ansökan om medlemskap, underlätta och påskynda behandlingen.

Hur kan jag påverka saker i föreningen eller huset?2021-01-03T18:11:46+01:00

Alla kan och bör bidra till föreningens bästa efter egen förmåga. Om man vill vara med och påverka hur föreningen sköts så är kan du gå med i styrelsen. Denna väljs av föreningsstämman som sker en gång per år.

Alla kan bidra till husets bästa i styrelsen och det är ett lärorikt och utvecklande arbete.

Det finns också olika arbetsgrupper som jobbar tillsammans med styrelsen med att hantera olika mindre delar som tex sopsortering, blomsterplantering, skötsel av uthyrningslokalen etc. Läs mer här

Man kan också skriva en motion om det är något specifikt man skulle vilja ändra på. Motion skall lämnas till styrelsen och kommer tas upp påföreningsstämman så att alla kan vara med och rösta om den.

Hur hanterar föreningen personuppgifter (GDPR)?2021-01-03T18:02:47+01:00

Föreningen följer de regler som gäller kring GDPR och registrerar bara de uppgifter som man behöver för att driva föreningen enligt lagens krav. Vill du veta mera detaljer kring hur föreningen hanterar personuppgifter och dina rättigheter så kan du hitta detta här:

Hur gör man för att få ett utdrag ur lägenhetsregistret för min lägenhet?2021-01-03T18:03:00+01:00

Kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Nabo och lägg ett ärende så kommer de hjälpa till. Ange vilket lägenhetsnummer du har (tre siffror)  så får du hjälp med att få ut uppgifterna.

Har föreningen gjort ett stambyte?2023-01-31T07:55:21+01:00

Föreningen genomförde ett stambyte 2023. Det finns en arbetsgrupp som jobbar med denna fråga.

Arbetsgrupp för stambyte

GDPR och personuppgifter2022-04-28T16:21:50+02:00

Föreningen har listor med uppgifter om medlemmar och boende i huset för att bl a kunna nå ut med information.

Information som sparas i listor är bl a

Namn, lägenhetsnummer, adress, storlek på lägenhet, förrådsnummer och e-post mm. Informationen hämtas från de handlingar som kommer från mäklaren när det gäller nya medlemmar. I de fall som det finns en e-postadress lägger vi in den så att det skickas ut digitala nyhetsbrev.

Vi har några e-postadresser där vi lägger in namn, adress, lägenhetsnummer och e-postadress för att kunna kontakta medlemmar, boende och i vissa fall fd medlemmar eller boende. T ex info-mailen, valberedningen, webb-gruppen, trivselgruppen och förrådsgruppen.

Föreningsstämma – Är det viktigt att delta?2021-01-03T18:11:59+01:00

Som medlem i en bostadsrättsförening är du med och fattar beslut. Detta gör du genom att medverka vid såväl ordinarie föreningsstämma som vid extrastämmor.

Om du har något du skulle vilja ändra på så kan du lämna in en motion till föreningsstämman när som helst under året.

Efter de ordinarie punkterna på stämmans agenda så brukar det finnas tid för en frågestund vilket brukar vara uppskattat.

Den årliga stämman brukar hållas i april eller maj och vi brukar vara i hörsalen på Danderyds sjukhus.

Årsredovisningar – Var hittar jag dem?2021-01-03T17:57:16+01:00

Du hittar information om föreningen, styrelsen och årsredovisningar under Om Föreningen.

Årsredovisningarna finns under Dokument.

Sophantering

Var kan jag slänga det jag inte får slänga i grovsoprummen?2021-01-03T18:08:09+01:00

Vi är stolta över vår sopsortering och det mesta kan slängas utom bl. a. glas, miljöfarligt avfall, vitvaror och stora möbler.

Det finns två glasigloos i backen vid bygget nedanför det första huset.

Det du inte får kasta i återvinningsrummen kan du köra till Hagby ÅVC i Täby. Danderyds kommun har även en turnerande lastbil som tar emot grovsopor och riskavfall. Se schema och plats för detta på på www.danderyd.se

Sopsortering – Hur kommer det sig att vi har så fin ordning och många möjligheter att sopsortera?2021-01-03T18:07:56+01:00

Vi tycker att det är viktigt med en bra och fungerande sopsortering. För att detta ska fungera bidrar alla i huset till att soporna hamnar i rätt kärl och att det hålls fint och städat runt omkring.

Vi erbjuder även sopsortering av organiskt matavfall vilket samlas i papperspåsar som sen ska lämnas i kärlen vid gaveln av huset.  Det är viktigt att endast organiskt material och ingen plast, metall eller liknande läggs i dessa kärl. Nya papperspåsar fås gratis från föreningen. De finns i portarna.

Läs mer här:

Sopsortering – Hur fungerar den?2021-01-03T18:08:19+01:00

Föreningen har en väl fungerande sopsortering vid bottenvåningen ut mot norra gaveln som vi hoppas du är med och utnyttjar :

 • Förpackningsplast, plastpåsar och liknande slängs i egna kärl. Större plastdetaljer skall slängas i grovsoporna
 • Mindre elektronikskrot slängs i eget kärl.
 • Större elektronikskrot (kylskåp, tvättmaskiner) etc får man själv köra bort till återvinningsanläggning.
 • Metallförpackningar (plåtburkar, lock osv) slängs i eget kärl. Större metallföremål slängs i grovsoporna.
 • Batterier, lampor och liknande sorteras i de röda mindre kärlen som sitter på väggen i ett av rummen.
 • Tidningar, reklam, skrivpapper och liknande tunnt papper slängs separata kärl.
 • Kartong,mjölkförpackningar och annat tjockare papper slängs i separata kärl.
 • Organiskt avfall (mat) samlas i papperspåsar och placeras i de gröna kärl som står på utsidan av gaveln. Inga plastpåsar eller andra främmande föremål får slängas här. Hållare till matavfall och nya papperspåsar fås kostnadsfritt av föreningen. Kärlen är låsta för att förhindra att utomstående slänger ner främmande föremål i dem. Nyckel kan erhållas från fastighetsskötaren.

Våra lägenheter

Vem kontaktar jag om jag ska renovera?2021-03-22T19:47:09+01:00

Styrelsen: info@brfsjukhuset3.se eller brevlådan vid våning 2 i port 25. Se mera om hur det fungerar på sidan: ”Bygga om”.

Vad gör jag om jag misstänker att min granne röker marijuana eller tar annan narkotika?2021-01-03T18:00:29+01:00

Styrelsen följer polisens rekommendationer och ber dig tipsa polisen om det du sett och misstänker. Ett exempel på tips som polisen tar upp är följande citat:

“Det luktar ofta marijuana i min grannes bostad. Min granne bor på gatan X och det står namnet X på dörren.

Mer information om hur du tipsar polisen finns på polisens sida: Tipsa polisen om brott.

Vad gäller vid andrahandsuthyrning?2021-01-03T18:06:29+01:00

Vi har samlat mycket information under sidan ”hyra ut”.

Innan lägenheten får hyras ut måste du ansöka om tillstånd. Detta gör du genom att skicka in en ansökan till styrelsen där du uppger vilken lägenhet du bor i, dina kontaktuppgifter, hur länge du vill hyra ut, vem du vill hyra ut till (namn , personnummer och kontaktuppgifter) samt skälet till att du vill hyra ut.

Enligt nya regler som röstades igenom vid föreningens stämma 2016 så kommer en avgift att debiteras vid andrahandsuthyrning. Avgiften beräknas som 10 procent av ett prisbasbelopp för ett helt års uthyrning och kommer debiteras som en klumpsumma i början av uthyrningsperioden. För 2020 får man alltså en extra avgift på 394 kr/månad som man kommer att hyra ut. Det motsvarar 4 730 kr för ett år och kommer att debiteras i början av uthyrningsperioden.

Prisbasbelopp 2020 = 47 300 kr

Vad är mitt ansvar om jag har en bostadsrätt?2021-01-03T18:06:03+01:00

Som medlem i en bostadsrättsförening är du med och röstar fram vilka som ska sitta i föreningens styrelse, vilka har till uppgift att ansvara för fastighetens löpande skötsel.

Gränsen mellan medlemmarnas och föreningens ansvar regleras i föreningens stadgar. Läs föreningens stadgar här:

Säkerhetsdörr2021-01-03T18:11:03+01:00

Du som har en bostadsrätt beställer och betalar själv för byte av dörr. Utseendet på dörrens utsida ska vara oförändrad. Färgen på dörrens insida får du välja själv.

Ohyra/skadedjur, vad gör jag?2021-01-03T18:00:06+01:00

Har du upptäckt eller misstänker du att det finns ohyra (vägglöss, mal, myror etc) i din lägenhet eller i något förrådsutrymme?

Det är viktigt att agera för att förhindra spridning och större skador. Föreningen har via försäkringsbolaget Brandkontoret avtal med Anticimex för att bekämpa ohyra utan kostnad.

Kontakta Anticimex och beskriv ditt problem. Ange även följande information:

 • Föreningens namn: Brf Sjukhuset 3
 • Föreningens försäkringsbolag: Brandkontoret

Informera styrelsen om vad som hänt så att alla hålls uppdaterade.

Kontaktuppgifter Anticimex

Telefon: 075-2451000
Formulär online

Nyckelbricka och nyckel till källare, vind och förrådsgångarna. Var beställer jag det?2021-01-27T16:10:14+01:00

Skicka en beställning till styrelsen via info@brfsjukhuset3.se eller brev i föreningens brevlåda.

 • Nyckel till källare och vind kostar 350 kr.
 • Ny nyckelbricka kostar 300 kr.

Informera oss om brickan ska ersätta en tappad bricka eller om du vill utöka antalet brickor.

Jag har kallt i lägenheten / problem med värme från elementen2021-09-20T15:17:51+02:00

Den värme som levereras till elementen styrs centralt i huset via automatik och baseras på aktuell temperatur i ett antal kontrollägenheter.

Vid snabba väderomslag när det blir kallare så ökas alltså värmen till lägenheterna men då det tar lite tid för detta att slå igenom så kan man uppleva det som att elementen inte fungerar så bra.

Se till att du inte har för mycket möbler/tyg framför elementen så värmen har en chans att spridas. Du kan också kolla att elementet är luftat ordentligt.

Hur stänger jag av vattnet vid en renovering?2021-01-03T18:05:30+01:00

Kontakta föreningens fastighetsskötare CEMI för att boka upp någon som kan hjälpa till. Kontaktuppgifter till CEMI hittar ni här.

Kostnaden för denna åtgärd kommer faktureras till dig som brf medlem. Kom ihåg att annonsera i porten vilka tider som vattnet är avstängt minst tre dagar i förväg.

Hur luftar jag mina element?2020-10-21T20:22:25+02:00

I ett utav de övre hörnen på ditt element så sitter det en luftventil som kan öppnas med en speciell nyckel. Ibland händer det att luft samlas i den övre delen av elementet och då stannar vattnet i element och det blir kallt. Genom att tömma elementet på luft kan vattnet åter cirkulera fritt och elementet värmer effektivare upp rummet.

 1. Hämta ett glas eller liknande och håll det under pipen vid ventilen.
 2. Öppna försiktigt ventilen genom att vrida om med nyckeln.
 3. Det kan fräsa och bubbla från ventilen när luften töms ut, detta kallas att elementet luftas, alltså töms på luft.
 4. När ingen luft finns kvar i elementet strålar vattnet ut från pipen in i glaset utan avbrott.
 5. Nu är elementet luftat.
Hur gör jag om det är stopp i ett avlopp?2021-01-03T18:06:52+01:00

Om stoppet sitter i stam bekostas rensningen av bostadsrättsföreningen. Om stoppet orsakas av något som Du spolat ner och som fastnat i stickröret från lägenheten ut mot stamröret är ansvaret medlemmen.. Viktigt att aldrig spola ner saker som kan orsaka stopp i avloppet. 

Normal rengöring av vattenlås och golvbrunn samt rör till tvättställ, badkar etc. hanteras av medlemmen. Om du inte kan göra detta själv kan vår förvaltare hjälpa till mot en kostnad.

OBS ! Det är mycket viktigt att man rensar avloppen regelbundet. Det hjälper till att förhindra stopp i rören.

Det är absolut förbjudet att hälla ner starka rengöringsmedel (exempelvis Kaustiksoda) då det skadar rören. OM det skulle bli stopp i rören så måste man agera för att förhindra översvämning.

Kontakta fastighetsskötare så snart som möjligt. Är det helg eller kväll kan man även kontakta Jourtjänst. Se anslag i portarna för detta.

Hur gör jag om det är dålig lukt från handfat eller avlopp?2021-01-03T18:06:41+01:00

Dålig lukt kan komma från dåligt rensad golvbrunn, vattenlås eller röranslutningar till handfat och badkar/dusch.

Se till att rensa igenom dessa detaljer ordentligt och regelbundet. Kontrollera också att vattnet rinner undan normalt så att det inte verkar vara stopp någonstans i badrummet eller i avloppsröret som går ut mot stamröret.

Får jag grilla på balkongen?2021-01-03T18:05:17+01:00

Nej. På balkongerna är det inte tillåtet med eld på grund av brandrisk. Tillagning som orsakar matos och starka dofter kan störa dina grannar. Grilla gör du bäst uppe på berget bakom vårt hus där det finns färdigställda grillplatser och bänkar/bord.

OBS! Beakta alltid risk för brand när du gör upp eld utomhus!

Det finns fina grillplatser längst med strandpromenaden, läs mer om det här:

Får jag byta köksfläkt?2021-01-03T18:07:24+01:00

Ja, men enbart kolfilterfläktar får användas. Tryckande fläktar (fläktar med en motor i) som är kopplade till ventilationskanalen, skapar obalans i fläktsystemet och är därför inte tillåtna!

Bygga om – Hur mycket får jag bygga om?2021-06-01T12:26:11+02:00

Du får måla om, tapetsera, lägga in nya golv och liknande ytarbeten utan att ansöka om det. Det du inte får göra är att utföra ändringar som kan vara till men för annan medlem eller för bostadsrättsföreningen, eller annan väsentlig ändring.

Kök – Ombyggnad, tillbyggnad och flytt av kök kräver anmälan och tillstånd från styrelsen eftersom det kan påverka ventilationen mm. Flytt och tillbyggnad av kök kräver även bygganmälan och godkännande från kommunen.

Om du är osäker så fråga hellre en gång för mycket än för lite. Utsidan av lägenheten ansvarar föreningen för så alla ändringar där måste anmälas och godkännas av föreningen.

För hyreslägenheter gäller andra regler.

Bredband – Hur fungerar det?2021-01-03T18:10:04+01:00

Föreningen har ett bredbandsavtal med Stockholms Stadsnät där alla lägenheter i huset får 1 000 Mbit/sek. Kostnaden för detta (120 kr/mån läggs på månadsavgiften. Man kan även beställa extra tjänster som t ex IP-telefoni och TV kanaler om man vill.

Anslutningen i din lägenhet sitter ovanför ytterdörren. Anslut din dator eller router till den via en nätverkskabel. Se till att datorn är inställd med Dynamiska IP-adresser (DHCP). Många vill ha trådlöst nätverk (WIFI) i lägenheten. Då får man inköpa en ”WIFI router” och ansluta den till uttaget ovanför dörren. Kontakta Stockholms Stadsnät support om du har några tekniska frågor om funktion och prestanda.

TV

Vilka tv-kanaler ingår i avtalet med Tele2?2022-09-06T10:31:06+02:00
 • SVT 1
 • SVT 2
 • SVT 24
 • SVT barn
 • Kunskapskanalen
 • TV3
 • TV4
 • Kanal 5
 • Kanal 6
 • Kanal 7
 • Kanal 8
 • Kanal 9
 • Kanal 11
 • ATG Live

Föreningen har valt att börja med Tele2 grundutbud. I vårt avtal ingår Tele2 play där du kan streama kanaler till surfplatta, mobiltelefon eller dator. Du måste dock ansöka om tillgång till detta genom att ringa till Tele2 Kundservice på 90 222.

Se mera på denna sida: https://www.tele2.se/tv/play-grundutbud

Varför avslutades tv-avtalet med Telenor?2021-01-03T17:55:25+01:00

Vår tidigare leverantör Telenor sa upp avtalet med alla tre mörbylunds-föreningarna. Telenor hänvisade till för dålig lönsamhet. Telenor var inte intresserade av att omförhandla avtalet utan de tre mörbylunds-föreningarna har varit tvungna att hitta en ny leverantör.  Efter utvärdering av olika alternativ har vi gemensamt valt ComHem.

Vad är ”DVB-C” och varför är det viktigt?2022-12-19T10:08:47+01:00

DVB-CDigital Video Broadcasting – Cable, är en standard för digitala TV-sändningar som ComHem använder sig av. Det betyder att TV-apparater som är byggda efter 2008 kan ta emot tv-kanaler utan en extern tv-box.

Här kan du testa din tv för att se om den är modern nog för att ta emot signalen utan tv-box: https://www.comhem.se/kundservice/kolla-din-tv.

Kan din TV inte hantera DVB-C behöver du beställa en box från ComHem för att se på TV.

Så får du in kanaler från Tele22022-09-06T10:27:53+02:00
 1. Sätt in din antennsladd i din TV
  Den antennsladd som suttit i boxen från Telenor kan du koppla direkt in i din TV. Om det inte går så se steg 5 i den här listan. Om du vet att det ska gå, men det ändå inte fungerar så kan du se steg 6 i denna lista.

 2. Byt källa på din tv
  Prova att byta källa på din tv med fjärrkontrollen eftersom digital-tv kan ligga på en annan källa. Det brukar finnas en knapp på din fjärrkontroll för att byta källa, den kan se ut som exemplen på bilden nedan. Hittar du knappen kan du testa att byta källa genom att trycka på den flera gånger. Eftersom tv-apparater fungerar olika, beroende på tillverkare eller modell, är det bra att titta i bruksanvisningen till din tv eller kontakta din tv-tillverkare om du är osäker på hur du byter källa.


 3. Gör en kanalsökning
  Ser du inga digitala kanaler kan du göra en kanalsökning (se bruksanvisningen till din tv eller kontakta din tv-tillverkare). Du vet att du tittar digitalt om du inte ser den rullande texten högst upp i tv-rutan längre. För att få in rätt lokala kanaler och nyheter kan du behöva ett nätverks-ID för just din ort, Stockholm har närverks-ID 41001.
 4. Kolla din tv-modell
  Nästan alla modernare tv-modeller (från ca 2008) har en inbyggd DVB-C-tuner och kan visa digital-tv. Säkerställ att din tv kan visa digital-tv. Läs annars i bruksanvisningen till din tv, eller kontakta din tv-tillverkare.
 5. Har du en äldre tv?
  Har du en äldre tv kan du behöva byta till en nyare modell eller komplettera din tv med en digitalbox. Digitalboxen kopplar du enkelt in till din tv. Läs mer om att köpa en digitalbox från Com Hem.
 6. Kolla din antennkabel
  Om du har ändrat till digital-tv men upplever en försämring av bilden kan du behöva byta antennkabel. Här kan du beställa en antennkabel som är testad och godkänd för digitala tv-signaler. Pris från 129 kr.
När skedde bytet från Telenor till Tele2?2022-09-06T10:29:44+02:00

Bytet från vår förra tv-leverantör Telenor till Tele2 skedde klockan 12.00 Torsdagen den 3:e december 2020.

Kostar tv från Tele2 extra?2022-09-06T10:29:24+02:00

Nej. TV-abonnemanget kommer ingå i föreningsavgiften som tidigare. Däremot finns det flera tillval som du kan göra på egen bekostnad. Läs mer på Tele2s webbplats.

Jag har fått en retursedel från Telenor, vad betyder det?2020-11-30T22:48:32+01:00

Om du har fått en retursedel från Telenor betyder det att du har fått en TV-box från Telenor som nu ska skickas tillbaka. Ring Telenor på 020-222 222 för att få mer information.

Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Ett av mina tv-uttag fungerar inte2022-12-19T10:09:09+01:00

Grundutbudet ska kunna ses i alla tv-uttag. Dock kräver det att uttagen är installerade så att signalen går fram till respektive uttag. Det kan inte Tele2 kontrollera. Om någon boende på något sätt har kommit åt kabel eller uttag (medvetet eller omedvetet) så kanske signalen inte går fram till alla uttag. Testa att söka efter kanalerna igen och säkerställ att din TV klarar av att ta emot digital-tv.

Behöver jag en TV-box för att se TV från Tele2?2022-09-06T10:28:44+02:00

Om din TV är från 2008 eller senare så bör du kunna koppla in antennkabeln direkt i din TV och göra en kanalsökning. Du kan enkelt kontrollera om din TV kan ta emot digitala signaler på Tele2s webbplats.

Om din TV är äldre och inte kan ta emot digitala signaler så behöver du köpa en box från Tele2. Den boxen bekostar du själv. Ring Tele2 på nummer 90 222 för att få mer information.

Övrigt

Vad ska man göra vid flytt?2021-01-03T18:03:16+01:00

Det finns mycket att tänka på vid en flytt, vi har samlat mycket information under sidan ”flytta ut”. Klicka på länken nedan.

Stopp i sopnedkastet?2022-07-12T07:49:23+02:00

Om det har blivit stopp i sopnedkastet kontaktar du föreningens fastighetsskötare CEMI. Du hittar kontaktuppgifter på sidan för felanmälan.

Jag upplever upprepade störningar från grannar? Finns det någon störningsjour?2022-02-24T07:35:19+01:00

Föreningen har inte avtal med någon störningsjour. Enstaka fester och ljud får man nog ha lite tolerans för när man bor i ett flerfamiljshus men återkommande större störningar måste vi alla självklart hjälpas åt med att hantera.

Styrelsen rekommenderar följande om man känner sig störd upprepade gånger  och/eller på tider då de flesta har sin nattvila :

 1. Det bästa är om du kan ta direktkontakt med personen som stör och vänligt men tydligt be att dem att sluta med störningarna. Du kan även lämna en lapp i brevlådan  med en text där du ber grannen dämpa ljudnivån.
 2. Prata gärna med grannarna och se om flera personer har uppfattat störningarna.  Du kan också skriva en text på föreningens ”trivselgrupp” på Facebook eller sätta upp en lapp på anslagstavlan i porten där du ber de som stört att dämpa ljudnivån.
 3. Om det inte blir bättre kan du meddela styrelsen när du vet vilken lägenhet det gäller och tidpunkt för störningen. Om du inte hittar lägenheten så vill vi gärna veta tidpunkt och ungefärlig riktning.