Ibland vill man som lägenhetsinnehavare genomföra större renoverings- eller ombyggnadsarbeten. Då är det viktigt att känna till att en hel del åtgärder kräver tillstånd av föreningen. Ibland fordras dessutom bygganmälan av Stockholms stadsbyggnadskontor. Självklart måste man ha fått sådana tillstånd innan man påbörjar ombyggnationen.

ROT-bidrag

Den som i samband med renovering söker sk ROT-bidrag behöver föreningens organisationsnummer: 769620-9225

Hyreslägenheter får inte byggas om

Bor du i någon av föreningens hyreslägenheter gäller andra regler. En hyreslägenhet får inte byggas om av hyresgästen. Hyreslägenheten ska återlämnas i ursprungligt skick när hyreskontraktet sägs upp.

Eventuella ombyggnationer ska utföras av fastighetsägaren, dvs av föreningen.

När behövs tillstånd från föreningen?

Större ombyggnationer kräver att du har fått (skriftligt) tillstånd av styrelsen. Ska du göra något som fordrar bygganmälan eller bygglov av Stadsbyggnadskontoret måste du alltid också ha tillstånd från styrelsen.

Om du är osäker så fråga hellre styrelsen innan du påbörjar jobbet. Du kan behöva återställa det annars.

 • Göra förändringar på bärande väggar, golv och tak.  Större åverkan på bärande konstruktioner godkänns ej.

 • Förändra ventilationsuttag/kanaler (köksfläkt får ej anslutas direkt till frånluftskanal).

 • Flytt av kök eller badrum utan att säkerställa att ventilationen ut från dessa utrymmen är tillräcklig och ansluten till befintlig ventilationsutsläpp i lägenheten enligt regler för Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK).

 • Flytt av antennuttag för TV eller Radio.

 • Förändringar av avlopp i kök/badrum.

 • Förändringar i inkommande trycksatta vattenledningar.

 • Förändringar i radiatorslinga.

 • Förändringar som kan påverka andra boenden.

 • Förändringar i husets fasad och balkong. Det är okej att måla om balkongens betongdelar (golv,tak,sidoväggar) med färg som godkänts av föreningen dock ej träpanel eller tegelfasaden. Godkända NCS färger är Grå : S 2500-N, Vit : S-0500-N.  Träpanelen får oljas in med ofärgad träolja.

 • Styrelsen jobbar med inventering av balkongernas ytskikt och kommer i närtid återkomma med förslag till åtgärder. Därför rekommenderar styrelsen inte att man glasar in sin balkong förrän detta arbete är klart.

  Installera inglasning på balkong. Styrelsen kan godkänna att medlem glasar in sin balkong under förutsättning att inglasningen följer reglerna för bygglovet och att medlemmen påtar sig underhållsavtalet för inglasningen.

 • Byta till en lägenhetsdörr med en avvikande färg ut mot korridoren. Lägenhetsdörren ska vara enhetlig med andra dörrar på våningsplanet. När det gäller färg och utseende av dörrens insida får man måla med valfri färgnyans.

Hur får jag tillstånd?

Ansökan om tillstånd skickas skriftligen till info@brfsjukhuset3.se eller till styrelsens brevlåda (port 25, vån 2).

Till ansökan ska bifogas fackmannamässiga ritningar (som tydligt visar vad som ska göras). Det är viktigt att redovisa alla ändringar som påverkar avlopp, ventilation och trycksatta vattenledningar. Om åtgärden kräver bygganmälan hos Stockholms Stadsbyggnadskontor ska kopia av deras beslut också bifogas ansökan. Inkludera gärna information om vilken entrepenör Du avser att anlita.

Styrelsen har möjlighet att ställa villkor i ett tillstånd. Ett vanligt sådant villkor kan vara att lägenhetsinnehavaren ska lämna in en nya sk relationsritning efter genomförd ombyggnation.

När får jag bygga om?

Vi rekommenderar att ombyggnadsarbeten (bilning/borrning i betong, tyngre hamrande) sker på följande tider:

 • Vardagar: kl 12-19
 • Helger: kl 12-17

I några fall kan hantverkarna vara tvungna att föra oljud även före kl. 12 men målet är att hantverkare planerar sitt arbete så långt det bara är möjligt, med respekt och hänsynstagande till de som jobbar natt och arbetar hemifrån.

Informera gärna grannar i god tid vid störande arbeten, exempelvis genom anslag i porten. Innebär ombyggnationen mycket buller kan anslag även sättas upp i angränsande portar eftersom borrljud sprids lång väg.

Du som anlitar hantverkare är ansvarig för att hantverkarna känner till – och också följer – de regler som gäller i vår förening. Du som uppdragsgivare är byggherre vilket medför skyldigheter.

Bygganmälan hos Standsbyggnadskontoret (SBK)

Större ombyggnadsåtgärder, t ex flytt av kök kräver bygganmälan hos Stadsbyggnadskontoret. På deras hemsida finns en förteckning över vad som fordrar bygglov respektive bygganmälan.

Ingrepp i bärande konstruktioner (exempelvis ingrepp i bärande väggar eller bilning i golv för att flytta avlopp) kräver bygganmälan – och tillstånd från föreningen, enligt ovan. Se Stadsbyggnadskontorets hemsida:

Buller och oljud

Vi rekommenderar att ombyggnadsarbeten (bilning/borrning i betong, tyngre hamrande) sker på följande tider:

 • Vardagar: kl 9-19
 • Helger: kl 11-19