För mäklare2021-02-15T08:01:57+01:00

Mäklarinformation

Information till dig som är mäklare

Är du mäklare och har i uppdrag att sälja en lägenhet i vår bostadsrättsförening? För att underlätta för dig och för oss i styrelsen har vi gjort upp en del rutiner.

Information
Namn

BRF Sjukhuset 3

Org. nummer

769620-9225

Postadress

Nabo 10299, FE 617, 107 76 Stockholm.

Frågor och svar

Vilken typ av ventilation? Vilken typ av köksfläkt får man använda?2021-01-03T17:57:55+01:00

Självdrag. Man får endast använda kolfilterfläkt som ej får anslutas direkt till ventil.

Vad ingår i månadsavgiften?2021-01-03T18:02:21+01:00
  • Vatten
  • Uppvärmning
  • TV-kanaler (ComHem)
  • Tvättstuga
  • Internet (Fiber, 1000/1000)

Föreningen har ett abonnemang för elen, men varje lägenhet faktureras separat utifrån sin egen förbrukning.

Utförs trappstädningen av en firma eller medlemmarna?2021-01-03T17:57:30+01:00

Trappstädning utförs av en inhyrd städfirma.

Typ av uppvärmning?2021-01-03T17:58:07+01:00

Fjärrvärme.

Överlåtelse- och pantsättningsavgift2021-01-03T17:59:55+01:00

Ja. Överlåtelse- och pantsättningsavgift betalas av köparen.

Medlemskap – Hur blir man medlem i föreningen?2022-04-28T16:22:53+02:00

Skicka överlåtelsehandlingarna till föreningens postadress på Nabo.

Brf Sjukhuset 3
NABO 10299, FE617
105 69 Stockholm

Normalt tar det 3-4 veckor att behandla ett nytt medlemskap i föreningen från det att samtliga handlingar (överlåtelseavtal och avtal om inglasning mm) har kommit in till föreningens ekonomiska förvaltare: Nabo (fd Hem och Fastighet).

Frågan om medlemskap behandlas på nästa styrelsemöte.

I de fall där köparens förmåga att betala årsavgiften till föreningen bedöms vara otillräcklig kan en på förhand utfärdad borgensförbindelse, som bifogas ansökan om medlemskap, underlätta och påskynda behandlingen.

Ingår bostadsrättstillägget i månadsavgiften?2021-01-03T17:59:12+01:00

Nej, det är medlemmens ansvar.

Hur ser föreningens lån ut?2021-01-03T18:01:59+01:00

Föreningens lån per kvadratmeter är 6 823 kr (2019-12-31)

Föreningens lån per kvadratmeter var 7 226 kr (2018-12-31)

Föreningens lån per kvadratmeter var 7 957 kr (2017-12-31)

Läs mer om föreningens ekonomi i den senaste årsredovisningen från 2019

Hur många bostadsrätter, hyresrätter och lokaler har föreningen?2021-01-03T17:59:00+01:00

137 bostadsrätter, 25 hyresätter och 3 lokaler.

Har föreningen några planerade avgiftshöjningar?2021-01-03T18:00:51+01:00

Nej, det finns inga planerade avgiftshöjningar.

Har föreningen gjort ett stambyte?2021-03-22T19:46:45+01:00

Nej, vi har inte gjort något stambyte, men det finns en arbetsgrupp som jobbar med denna fråga.

Arbetsgrupp för stambyte

Godkänner styrelsen en juridisk person som medlem?2021-01-03T17:58:41+01:00

Enligt stadgarna får juridisk person ansöka om medlemskap men kan vägras medlemskap av styrelsen.

GDPR och personuppgifter2022-04-28T16:21:50+02:00

Föreningen har listor med uppgifter om medlemmar och boende i huset för att bl a kunna nå ut med information.

Information som sparas i listor är bl a

Namn, lägenhetsnummer, adress, storlek på lägenhet, förrådsnummer och e-post mm. Informationen hämtas från de handlingar som kommer från mäklaren när det gäller nya medlemmar. I de fall som det finns en e-postadress lägger vi in den så att det skickas ut digitala nyhetsbrev.

Vi har några e-postadresser där vi lägger in namn, adress, lägenhetsnummer och e-postadress för att kunna kontakta medlemmar, boende och i vissa fall fd medlemmar eller boende. T ex info-mailen, valberedningen, webb-gruppen, trivselgruppen och förrådsgruppen.

Finns det hiss?2021-01-03T17:57:43+01:00

Ja. Två stycken per port.

Finns det garage eller parkeringsplats?2021-01-03T18:01:46+01:00

Ja, det finns både ett parkeringshus och platser på gatan utanför husen i Mörbylund, men dessa har samfälligheten ansvar för.

Frågor om garage och parkeringsplats hänvisas till samfälligheten i Mörbylund. Läs mer på samfällighetens webbplats.

Samfälligheten

Det går också bra att kontakta dem direkt med frågor om parkering till adressen: parkering@morbylund.se

Delat ägande, samt minsta ägarandel?2021-01-03T17:58:27+01:00

Delat ägande godkänns och det finns inga krav på minsta ägarandel.

Årsredovisningar – Var hittar jag dem?2021-01-03T17:57:16+01:00

Du hittar information om föreningen, styrelsen och årsredovisningar under Om Föreningen.

Årsredovisningarna finns under Dokument.

Är Brf Sjukhuset 3 en ”äkta” bostadsrättsförening?2021-01-03T17:58:50+01:00

Ja.

Äger föreningen marken? När förvärvade föreningen fastigheten?2021-01-03T17:58:17+01:00

Ja. Föreningen köpte huset och marken 2010.

Frågor och svar

Mäklarbilder

Beställ fastighetsinformation och mäklarbild genom Mäklarservice. Frågor om tjänsten ställs till info@maklarservice.com.

Mäklarservice

Avtal – Inglasad balkong

Om lägenheten har en inglasad balkong ska den nya ägaren skriva på ett avtal för att hantera ansvarsfördelningen mellan medlem och föreningen. Avtalet ska lämnas till styrelsen signerad av alla delägarna. Om avtal inte lämnas in finns risk att det fördröjer föreningens godkännande av medlemmen.

Avtal – Inglasad balkong

Tidsperspektiv

Normalt tar det 3-4 veckor att behandla ett nytt medlemskap i föreningen från det att samtliga handlingar (överlåtelsehandlingar) har kommit in till föreningens ekonomiska förvaltare: Nabo (fd Hem och Fastighet).

Frågan om medlemskap behandlas på nästa styrelsemöte.

I de fall där köparens förmåga att betala årsavgiften till föreningen bedöms vara otillräcklig kan en på förhand utfärdad borgensförbindelse, som bifogas ansökan om medlemskap, underlätta och påskynda behandlingen.