Om föreningen och styrelsen

En äkta Brf sedan 2010

Föreningen består av alla som bor i vårt hus. Varje år röstar vi fram en styrelse som sköter ekonomin, upprustning av huset och andra arbetsuppgifter som hör till föreningen. Mycket av det som händer styrs av oss som bor här. Genom att aktivt delta i arbetsgrupper och på årsstämman ser vi till att Mörbylund blir det härliga område som vi vill ha det.

Det finns 161 lägenheter i vår fastighet ”Danderyd Sjukhuset 15” och av dem är det 25 som fortfarande är hyreslägenheter. Det finns tre lokaler varav en fungerar som övernattningslägenhet. Förutom vårt hus finns det två fastigheter till på området. Tillsammans har vi en samfällighetsförening som tar hand om parkeringarna och parkerna mellan husen.

“Tillsammans skapar vi det Mörbylund som vi alla vill bo i”

 

Information
Namn

BRF Sjukhuset 3

Org. nummer

769620-9225

Postadress

Nabo 10299, FE 617, 107 76 Stockholm.

Styrelsen

Varje år väljs styrelsen av medlemmarna på årsstämman.
Detta är styrelsen för 2021-2022. I år har vi fyra ledamöter och sex suppleanter.

Adam Moberg

Ordförande

Om Adam

Adam studerar Elektroteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan och är en aktiv idrottare.

Anders Olsson

Kassör

Om Anders

Anders har varit med i styrelsen i flera år bland annat som uppskattad ordförande. Anders är även suppleant i samfälligheten.

Mikael Angelstam

Sekreterare

Om Mikael

Mikael är ledamot och styrelsens sekreterare.

Laszlo Bartha

Ledamot

Om Laszlo

Lazlo är ledamot och var tidigare suppleant. Lazlo är en av de som svarar på infomailen.

Ulla Bramberg

Suppleant

Om Ulla

Ulla har varit med i styrelsen som ledamot, suppleant och sekreterare under flera år och var även med och startade trivselgruppen. Ulla ser du oftast tillsammans med hennes svarta dvärgpudel Bella.

Marcus Boberg

Suppleant

Om Marcus

Marcus har byggt vår webbplats och länge jobbat nära styrelsen.

Sanny Forslund

Suppleant

Om Sanny

Sanny har tidigare suttit i styrelsen och även varit ordförande. 

Adam
Moberg

Ordförande

Anders
Olsson

Kassör

Laszlo
Bartha

Ledamot

Mikael
Angelstam

Sekreterare

Marcus
Boberg

Suppleant

Ulla
Bramberg

Suppleant

Sanny Forslund
Suppleant

Valberedningen 2021-2022

Varje år väljs en valberedning av medlemmarna på årsstämman. Uppdraget är att ta fram kandidater till styrelsen som godkänns av de boende. Valberedningen är en viktig del inom vår föreningen. Genom att hitta och ge förslag på engagerade medlemmar kan föreningens styrelse fortsätta göra ett bra jobb.

Här nedan ser du valberedningen för 2021-2022 som har fyra medlemmar. Kontakt: valberedningen@brfsjukhuset3.se

Eva
Lundberg

Sammankallande

Om Eva

Eva har bott i mittenhuset tidigare.

Bodil
Andersson

Medlem

Om Bodil

Bodil är med i trivsel- och blomgruppen och har även haft hand om uthyrningslokalen.

Erik
Elvkull

Medlem

Om Erik

Ulrika Mandell

Medlem

Om Ulrika

Ulrika är en av våra nyaste medlemmar.

Arbetsgrupper

Var med och påverka genom att anmäla dig till en arbetsgrupp. Du väljer själv hur aktiv du vill vara. Ta kontakt med den grupp som intresserar dig så kan de berätta mer om arbetet. Läs mer genom länkarna här nedan.

Du kan även kontakta styrelsen eller valberedningen.

  • Förråd

  • Trivselgruppen

  • Stambyte

  • Föreningslokal

  • Webbplats

Dokument från föreningen

Här hittar du alla föreningens årsredovisningar och protokoll från stämmor. Har du några frågor så kontakta gärna styrelsen genom formuläret längst ned på sidan.

Föreningens stadgar

I föreningens stadgar kan du bland annat hitta information om hur nya medlemmar väljs in, vad som gäller vid årstämmor och ekonomi. Senaste versionen skickades in till bolagsverket den 25 april 2018 och är den senast uppdaterade versionen.

Planerat underhåll

2023

Stambyte

Styrelsen har studerat olika åtgärdsalternativ och kommit fram till att stambyte är den enda långsiktiga åtgärden för både vatten- och avloppsstammarna. Läs mer.

Genomfört underhåll

2021

Hissar

Nytt hisspar i port 23.

2019

Cykelrum, värmestyrning och belysning

Nya cykelställ med högre säkerhet. Temperaturgivare i utvalda lägenheter styr värmen i huset. Ny nödbelysning lyser upp trapphusen vid strömavbrott.

2018

Belysning

Ny belysning på vinden, baksidan och norra gaveln.

2017

Fönster och badrum

Byte av föreningens fönster och balkongdörrar och renovering av ett hyresbadrum.

2016

Hissar

Nytt hisspar i Mörbylund 25.

2015

Belysning och badrum

Ny LED-belysning i trapphusen, källaren och plan ett samt renovering av två hyresbadrum.

2014

Uppvärmning och badrum

Bauer på radiator- vent- och tappvattenrör samt renovering av tre hyresbadrum

2013

Passagesystem, hissar och badrum

APSUS passagesystem för portarna och tvättstugan. Renovering av elva hyresbadrum samt nytt hisspar i Mörbylund 27.

2012

Uppvärmning, isolering och el

Ny fjärrvärmecentral och injustering av värmen i lägenheter. Ny energisparande LED-belysning på alla våningsplan och elseparering med nya proppskåp och jordfelsbrytare i lägenheter. Renovering av sexton hyresbadrum samt tilläggsisolering av vinden.

2011

Termostater och badrum

Nya termostater till samtliga element samt renovering av sex hyresbadrum

Information
Namn

BRF Sjukhuset 3

Org. nummer

769620-9225

Postadress

Nabo 10299, FE 617, 107 76 Stockholm.

Kontakta styrelsen

Kontakta styrelsen genom formuläret. Styrelsen går igenom mailen minst en gång i veckan. Genom att fylla i formuläret så noga som möjligt underlättar du för styrelsen och kan få ett så bra svar som möjligt. Gemensam nyckel för matkärlen finns vid sidoentrén intill källsorteringen.

Beställ extranycklar
Nyhetsbrev
Nyhetsbrev