Stambyte2023-07-17T13:59:55+02:00

Information

Stambyte i fastigheten

Omfattande projekt

Information

Stambyte i föreningen

Arbetsgrupp

På den här sidan kan du läsa allt om stambytet som genomfördes mellan åren 2022 och 2023.

Snabba fakta
 • Stambytet pågick mellan 2022-2023.
 • Arbetet utfördes av Nordisk VVS med stöd från HSB.

Kontaktinformation
 • Nordisk VVS (för praktiska frågor om renoveringen, tidplan, tillval etc)
  Kristoffer Lind: Telefon:  073-9254987  E-post: kristoffer.lind@nordiskvvs.se
  Jesper Brorsson: jesper.brorsson@nordiskvvs.se
 • För allmänna frågor kring projektet:
  Projektledare Jerry Kristoffersson: Telefon: 070-520 95 00  E-post: jerry@jkon.se
 • Om du behöver tips och stöd angående din boendesituation under stambytet:
  Boendestödjare Jenny Rosell: Telefon: 010-442 15 33 E-post: jenny.rosell@hsb.se

Information om återställandet av badrum

Tillval går att göra i samband med renovering av badrum och kök. Läs gärna igenom informationen om hur du går tillväga och vad du bör tänka på.

Frågor och svar

Praktisk information
Var kan jag läsa mer om planerna för stambytet?2021-02-02T20:20:16+01:00

Alla boende har fått ett häfte i sin brevlåda där detaljer kring stambytet finns samlade. Du kan även komma åt häftet digitalt genom att logga in på Nabo.

Nabo är vår ekonomiska förvaltare och genom att logga in där kan du även ta del av information kring dina avier och fakturor.

När börjar stambytet?2021-02-02T20:20:21+01:00

Arbetet med stambytet beräknas starta i januari 2022. Arbetet beräknas pågå cirka 1,5 år innan hela stambytet är genomfört.

Vad kommer stambytet att kosta?2021-02-02T20:20:28+01:00

Den totala kostnaden för stambytet inklusive badrumsrenovering har beräknats till cirka 60 miljoner kronor. Föreningen har i nuläget en stark ekonomi, och om den består så kommer stambytet att genomföras utan några avgiftshöjningar.

Hur länge blir jag av med vatten och avlopp?2021-02-02T20:20:51+01:00

Räkna med cirka 7 till 10 veckor.

För de som bor i en fyra eller femma så kommer man troligtvis ta ett badrum i taget så att det ena ska gå att använda medans man jobbar i det andra.

Kan jag bo kvar under stambytet?2021-02-02T20:21:00+01:00

Ja, renoveringen sker utifrån kvarboendeprincipen. Men det blir förstås en tuff period för dig som boende med tanke på höga ljudnivåer och andra störningar.

Föreningen kommer se till att det finns vatten i trapphusen, wc och duschar kommer att finnas i källaren eller på gården. Det kommer även att erbjudas lån av portabla toaletter till dem som av medicinska skäl inte kan ta sig till provisoriska duschar eller wc.

Utseende
Kommer jag kunna ha spotlights i taket?2021-02-02T20:35:59+01:00

Som standard kommer en plafond erbjudas. Vill man ha spotlights istället så kommer det erbjudas som tillval. Har man spotlights idag och vill återmontera dessa så kommer det att bli möjligt om entreprenören anser att det är tekniskt möjligt.

Kommer det installeras golvvärme i de badrum som har fönster?2021-02-02T20:19:45+01:00

Ja. Badrum med fönster kommer få ett nytt element och golvvärme.

Kan jag göra om layout i badrum, exempelvis byta plats på toalett och handfat?2021-02-02T20:36:16+01:00

Det beror på systemlösningen i det aktuella badrummet. Skicka din specifika fråga till styrelsen så försöker vi svara. Du kan ta upp det med entreprenören när det är dags för planeringsmöte för ditt badrum.

Beslut och omröstning
Hur har genomgången av fastigheten gått till? Har det filmats i rören?2021-03-22T19:33:25+01:00

Rör i bottenplattan har filmats, de är i dåligt skick. Stående stammar och grodor filmades delvis i samband med tidigare stamspolning. Då fann man bland annat fastbrunna rester av puts/fog/cement i rören efter badrumsrenoveringar som ökar risken för stopp i avloppen. Det förekom även att rör var så spröda att de sprack av att de spolades rent.

Vad är det som avgör att ett stambyte måste göras just nu, och inte om 5 år?2021-02-02T20:18:41+01:00

Det handlar om en helhetsbild, till exempel har Varmvattencirkulations-systemet (VVC) på vinden orsakat vattenskador flera gånger. Det har också inträffat skador där avloppsrör spruckit och läckt vatten in i lägenheter.

Styrelsens uppgift är att hålla kostnaderna för underhållet av fastigheten så låg som möjligt sett över lång tid. Vattenskador som uppkommer täcks av föreningens försäkring, men ju fler skador som sker, desto högre blir kostnaden för försäkringen.

Ju längre vi väntar desto större är risken att boende och föreningen drabbas av onödiga kostnader och tråkiga upplevelser.

Att göra ett stambyte nu när vi har extremt låga räntor gör att vi vet vilken räntekostnad som föreningen måste bära framöver vilket är en stor fördel.

Påverkan på lägenhet
Om jag redan har ett topp-renoverat kök och badrum, behöver ändå detta stambytas?2021-04-29T07:56:04+02:00

Ja, eftersom avloppsstammarna, trycksatta vattenledningar och VVC inte är utbytta så måste alla lägenheter renoveras. Påverkan på köket blir liten då man bara kommer dra fram nytt avlopp och trycksatta ledningar vilket kan ske utan större rivningar.

Det går inte att spara ett nyligen renoverat badrum eftersom rören kommer dras via nya lägen.

Om jag har ett höjt golv i badrummet, hur påverkas det?2021-02-02T20:35:02+01:00

Befintligt kakel och underliggande tätskikt kommer bilas bort så man kommer ner till betongen. Det betyder att man I många fall får ett lägre golv än idag.

Hur kommer köket påverkas av stambytet?2021-02-02T20:19:12+01:00

Utifrån tidigare lägenheter så har det inte behövts större ingrepp för att ansluta köken. Man behöver ofta bara tömma kökskåpen där avloppet sitter. Flera detaljer kommer skickas ut om det blir känt att andra åtgärder behövs.

Kommer taket i badrummet att sänkas?2021-02-02T20:20:38+01:00

Ja. Taket behöver sänkas för att få plats med rördragningar och isolering (för att få bort ljud). Man kan räkna med cirka 20-25 cm sänkning, förutom i de lägenheter som är på våning 10. Där blir det cirka 10-15 cm sänkning.

Information

Vår fastighet närmar sig 50 år och åldrandet märks tydligt på rörstammar och våtrum. Sedan föreningen bildades har majoriteten av badrummen renoverats men de gemensamma ledningarna för avlopp och vatten har inte hanterats. Styrelsen har, efter att ha studerat olika åtgärdsalternativ, kommit fram till att stambyte är den enda långsiktiga åtgärden för både vatten- och avloppsstammarna.

Skicka in frågor om stambytet