El-avtal

El-avtal är knutet till lägenheten och går över till nästa boende. Föreningen har en leverantör, men varje lägenhet faktureras kvartalsvis för sin förbrukning. Om flytt sker mitt i en tremånadersperiod kanske säljare och köpare vill dela kostnaden men det får man hantera sinsemellan.

 

Internet, bredband och kabeltv

Internet är också knutet till lägenheten och är inbakad i månadsavgiften.

TV-boxen tillhör lägenheten och ska lämnas kvar till den som flyttar in.

 

Inglasad balkong

Om du har inglasad balkong så ska den nya ägaren skriva på kontrakt om ansvarsfördelning.

 

Våtrumsintyg

Våtrumsintyg, eventuellt ny planritning, info om eldragning och andra viktiga handlingar som rör lägenheten ska överlämnas till köparen vid överlåtelsen. Detta ska även lämnas till styrelsen så att informationen finns samlad om den skulle behövas.

 

Förråd

Förrådet ska lämnas tillbaka till föreningen. Föreningen fördelar sedan ut ett nytt i passande storlek till den nya innehavaren av lägenheten (om det fanns ett förråd till lägenheten).

 

Garage

Kom ihåg att säga upp garageplatsen i god tid. Enligt samfällighetens regler så är det lång uppsägningstid.

 

Porttelefon

Kom ihåg att kontakta Cemi så att de tar bort ditt namn från porttelefonen.

Förråd lämnas till föreningen vid flytt

Den som flyttar ska lämna sitt förråd till föreningen. Den som flyttar in får sedan ett förråd anpassat efter lägenhetens storlek. Detta gör vi eftersom många lägenheter i huset saknar förråd. Föreningen kommer att dela större förråd så att fler har möjlighet att få förråd.

  1. Töm och städa ur förrådet.
  2. Kontakta förrådsgruppen så att vi kan sätta på föreningens lås. Förrådet får inte lämnas olåst.
  3. Be köparen kontakta förrådsgruppen för att få information om vilket förråd denne får disponera. forrad@brfsjukhuset3.se

Hyresgäst

När man som hyresgäst flyttar ut ska lägenheten genomgå flyttstädning. Här finns en att följa.

Boka upp en tid med någon representant för styrelsen för lägenhetskontroll och avslutning av hyreskontraktet

Förråd lämnas till föreningen vid flytt

Den som flyttar ska lämna sitt förråd till föreningen. Den som flyttar in får sedan ett förråd anpassat efter lägenhetens storlek. Detta gör vi eftersom många lägenheter i huset saknar förråd. Föreningen kommer att dela större förråd så att fler har möjlighet att få förråd.

  1. Töm och städa ur förrådet.
  2. Kontakta förrådsgruppen så att vi kan sätta på föreningens lås. Förrådet får inte lämnas olåst.
  3. Be köparen kontakta förrådsgruppen för att få information om vilket förråd denne får disponera.