Vill du hyra ut i andra hand? Då fyller du i en blankett som du skickar till styrelsen. Det går bra att maila till info@brfsjukhuset3.se, alternativt lägga ansökan i föreningens brevlåda i port 25, 2 tr.

Vi behöver kontaktuppgifter till dig och din hyresgäst samt orsak till uthyrningen och vilken tid det avser. Vill du utöka uthyrningsperioden eller byta andrahandshyresgäst behöver vi en ny ansökan.

Du får endast hyra ut i andra hand enligt de lagregler som finns. Om du saknar avsikt att själv flytta tillbaka så kommer vi att neka uthyrning.

En avgift kommer tas ut som motsvarar 10 % av ett prisbasbelopp för ett års uthyrning. Avgiften debiteras som en klumpsumma när din ansökan är beviljad. Avgiften för att hyra ut är 402,5 kr/månad men debiteras i början av uthyrningsperioden. Om du hyr ut i ett år är avgiften 4 830 kr.

Prisbasbelopp 2022 = 48 300 kr.