Mörbylunds samfällighet ansvarar för marken och gårdarna runt och mellan husen i Mörbylund. Samfälligheten består av en styrelse med två representanter från varje bostadsrättsförening.

Parkering

Garage- och parkeringsplatser administreras av Mörbylunds Samfällighet och alla frågor hänvisas dit: parkering@morbylund.se eller brev.

Regler och avgifter finns hittar du på samfällighetens webbplats.

Parkeringsregler

På gårdarna gäller parkeringsförbud. Du får alltså endast stanna några få minuter för att lasta av eller på. Behöver du längre tid så lägg en lapp i vindrutan med information om att ”Lastning pågår” samt ditt mobilnummer. Detta är dock ingen garanti för att slippa parkeringsböter. Det är viktigt att vi sköter detta för lugnare gårdar, en säker utomhusmiljö för barn samt att ett fritt tillträde för eventuella utryckningsfordon.

Allmänna platser: Markerade parkeringsplatserna längs gatan är tillgängliga för alla och avgiftsbelagda dygnet runt. Biljetter kan köpas i p-automaten som finns vid en av nedgångarna till garaget. Biljetter kan köpas per timme eller för en hel månad. Det går även att betala parkering via app.

För att kunna betala det lägre boendepriset för månadsbiljett krävs ett tillstånd. Behöriga att söka boendetillstånd är de som är skrivna i Mörbylund och äger sin bil. Boendetillståndet ska sitta i framrutan. Blankett kan hämtas här ovan.

Förhyrda platser: Öster om ML 11-15 finns en parkeringsplats med ett antal fasta uthyrningsplatser. I inomhusgaraget finns plats för bilar och motorcyklar. För att hyra en plats kontakta samfälligheten om lediga platser, priser och villkor.

Se även informationsblad i portarna om Mörbylunds Samfällighet.

Gör en felanmälan

Har det uppstått problem med utomhusmiljön eller parkeringarna?

Kasama

  • 08 768 79 42

Samfälligheten

  • samfalligheten@morbylund.se