Stambytet – Port 27 snart klara

2022-04-22T13:35:47+02:00fredag, 22 april, 2022|

Under resten av projektet kommer det finnas möjlighet till att delta i trapphusmöten där entreprenören kommer ge fördjupad information och det finns chans att ställa frågor inför kommande arbeten.

Uppdatering om Stambytesprojektet

2022-02-24T14:01:05+01:00torsdag, 24 februari, 2022|

Projektet löper just nu på enligt tidsplan. Målet är att säkra upp fastighetens värde och säkra upp att viktiga funktioner kommer fungera väl för lång tid framåt.

Nytt år, nya stammar

2021-12-22T18:45:39+01:00söndag, 26 december, 2021|

Mycket kommer bli annorlunda för oss som bor i fastigheten men slutresultatet blir något att se fram emot.

Nytt om det kommande stambytet

2021-06-18T07:53:27+02:00tisdag, 15 juni, 2021|

Efter upphandling har kontrakt skrivits med företaget Nordisk VVS som kommer utföra stambytet åt föreningen. Det är samma entreprenör som utfört jobbet i grannföreningarna och styrelsen känner förtroende för att ... Läs mer.

Omröstningen för stambytet är klar

2021-03-22T19:32:02+01:00måndag, 22 mars, 2021|

Röstningsdeltagande: 98 av 136 (72 procent).88 godkänner förslaget om stambyte (punk 10a).87 godkände att föreningen övertar medlemmens underhållsansvar (punkt 10b). Totalt är det 136 röstberättigade i föreningen. Av dem var ... Läs mer.