Uppdatering om Stambytesprojektet

Stambytesprojektet har startat med arbeten i port 27.  Det blir en stor påverkan på alla boende under lång tid och styrelsen hoppas vi kan hjälpas åt att göra det bästa av situationen. Målet är att säkra upp fastighetens värde och säkra upp att viktiga funktioner kommer fungera väl för lång tid framåt. Projektet löper just nu på enligt tidsplan. 

Viktigt att tänka på för alla boende

Det är mycket viktigt att alla tar ansvar för vilka val man gör I sitt eget badrum. Det finns goda möjligheter att få det som man önskar men det kommer också finnas byggnadstekniska och regelmässiga krav som kan begränsa vissa val.

Några saker som man kan göra egna val om gäller materialval kakel/klinkers, fog bredd mellan plattor, färg på fog, hur synlig rördragning skall dras, inredning osv. Vilka möjligheter som finns kommer Entreprenören informera om i utdelat material och på tillvalsmötet.  Vissa saker kommer kosta pengar (ex vit fog färg) och vissa saker ingår utan kostnad (till exempel smalare fog bredd).

Se till att informera dig så mycket som möjligt tidigt I processen. Ställ alla frågor som du behöver svar på vid tillvalsmöten med Nordisk VVS. Kontrollera offerten och beskrivningen av ditt badrum så det blir enligt vad som beställts. 

Dyker det upp frågor kring de individuella beställningarna som ni inte är nöjda med så ta frågan I första hand vidare till HSB:s projektledare (se nedan). Om ni inte är nöjda med svaret så får han kontakta styrelsen för vidare utredning. 

Omfattning av stambytet

Alla våtutrymmen (badrum) kommer renoveras från grunden och få en ny systemlösning med nya rör för avlopp och vatten. Även avlopp och vattenrör till köken kommer bytas. Övriga ledningar som förser fastigheten med vatten och tar hand om avloppet kommer också bytas. Asbestsanering kommer utföras där det behövs.

Föreningen bekostar en grundstandard till alla boende. Medlemmar har möjlighet att göra egna tillval och man får då bekosta detta själva. Det är en beställning mellan medlem och Nordisk VVS.  Hyresgäster får färre valmöjligheter men behåller minst samma standard som idag utifrån nya systemlösningen. I hyreslägenheter kommer föreningen bekosta om-trådning av el-ledningar. 

Nya el-kablar (stigarledningar) kommer dras fram från El-central I källaren till varje lägenhet. När detta sker I din stam så kommer det bli längre strömavbrott dagtid. Information anslås I god tid innan. Erfarenheter från första stammen har visat att säkringar och kopplingsplintar kommer behöva kompletteras I många lägenheters säkrings-skåp. Mer information om detta kommer framöver.

Alla byggnationer, installationer och ytskikt kommer besiktigas av oberoende besiktningspersoner. Det står alla boende fritt att utöver detta vara observanta på eventuellt avvikelser eller fel som man observerar. Rapportera till HSB:s projektledare!

Den samlingsledning som ligger under huset och som leder ut avloppsvatten till avloppsledningen ute I gatan är i dåligt skick och kommer renoveras via relining-teknik.

Även badrummen I våra tre uthyrningslokaler kommer renoveras. Målet är sedan att gavellokalen på vån 2 i port 27 blir föreningens nya möteslokal.

Parallellt med att stambytet fortskrider så kommer styrelsen att kolla på hur de allmänna utrymmena kan fräschas upp. När detta kommer ske och hur det kommer se ut får vi återkomma till längre fram. Vill du engagera dig I denna fråga så hör av dig till styrelsen.

Kontaktinformation

Har du frågor som du behöver diskutera angående tidsplaner, tillval och arbetet i ditt badrum så kontaktar du

Jesper Brorsson Nordisk VVS platsledare
E-post:  jesper.brorsson@nordiskvvs.se

Om du inte får svar som du är nöjd med eller har andra frågor:  

Tommie Furugård HSB:s projektledare
Telefon: 010 442 14 15, 
E-post: tommie.furugard@hsb.se

Jenny Rosell HSB:s boendstödjare
Telefon: 010-442 15 33
E-post: jenny.rosell@hsb.se

Om det finns olösta frågor så kommer HSB ta ärendet vidare till styrelsen för utredning.