Stambytet inne på sista halvåret

Vi vill informera er om att arbetet med stambytet är inne på sitt sista halvår. Arbetet i port 23 har påbörjats och beräknas vara klart i slutet av maj. Vi förstår att det här arbetet kan orsaka lite oro, men Nordisk VVS jobbar med att hålla störningarna så små som möjligt.

Tvättstugan beräknas inte påverkas i större omfattning, eventuellt kortare avstängningar av el och vatten kan förekomma men detta annonseras i god tid. Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Nordisk VVS eller boendestödjaren.

Styrelsen har planer på att genomföra en upprustning av hisshallar och entréer och vill gärna ha deltagande från engagerade boende som vill delta och ta fram förslag till hur slutresultatet skall se ut. Hör av er via styrelsemailen om ni är intresserade.

Vi vill tacka er för det tålamod och förståelse som ni har visat under arbetets gång. Tillsammans kommer vi att genomföra det här projektet och se till att vår förening fortsätter att vara ett bra ställe att bo på.