Stambytet – Port 27 snart klara

Styrelsen vill informera om den första delen av stambytesprojektet nu när vi närmar oss slutet av arbetet i port 27. Som väntat är det ett intensivt och för oss boende krävande projekt att delta i. Stambytet håller tidplanen även om det dyker upp oväntade saker som måste hanteras på vägen. Genom ett lösningsorienterat arbetssätt och återkommande dialog mellan styrelse, projektledare, entreprenören Nordisk VVS samt alla boende så löser vi de flesta problem.

Det underlättar om du försöker förbereda dig så gott det går både vad gäller vilka val du vill göra i ditt badrum och hur du praktiskt ska hantera renoveringsperioden. Utnyttja de kontaktpersoner som finns i projektet för att få svar på alla frågor som dyker upp.  

Under resten av projektet kommer det finnas möjlighet till att delta i trapphusmöten där entreprenören kommer ge fördjupad information och det finns chans att ställa frågor inför kommande arbeten. Inbjudan kommer skickas ut till de som berörs inför varje projektfas.

Nyttiga saker att tänka på inför tillvalsmötet

 • Vilken inredning (möbler, krokar etc) från nuvarande badrum vill du bevara och återmontera (om det är möjligt)? 
 • Går det att sätta upp den inredning du vill spara efter renoveringen ? Vissa saker kanske inte får plats på grund av lägre takhöjd. 
 • Exakt placering av handfat i förhållande till toalett och andra inredningar i badrummet (ev. tvättmaskin eller skåp). Du kanske vill ha plats för tvättkorg eller någon annan inredning. Kan vara bra att rita upp en enkel ritning med mått för tydlighets skull. 
 • Handfat sätts som standard med övre kant på 85 cm. Har du andra behov så säg till. 
 • Dörrfoder på insidan målas kritvita vilket kan avvika i färg mot dörrens kulör. Vill du att dörrfodren ska målas eller ska de lämnas omålade?
 • Var de synliga rören ska monteras. Enligt standard dras de ner från tak. Finns det möjlighet till alternativ dragning i ditt badrum för att få mera dold dragning? 
 • Finns det önskemål av ytterligare elkontakt i badrummet? Var skall de placeras? 
 • Om du önskar elektrisk handdukstork: Var ska den monteras? 
 • Val av fogfärg på kakel och klinkers (utöver standardfärg: grå).
 • Önskemål om fogbredden måste tydliggöras till entreprenören. 
 • Placeringen av LED-spottar i taket. Ha en dialog med entreprenören om var de placeras så det blir jämnt ljusflöde i hela badrummet. 
 • Krokar, hyllor, förvaringsmöbler: Vilka behov har du utöver det som erbjuds i standarden. 
 • Taket kommer att sänkas väsentligt på grund av ny utanpåliggande rördragning i undertaket. Du bör sätta dig in i om detta påverkar badrummets funktion (anslutning till luftventil,  ev extra fönster).

Inför själva renoveringens start: Se till att du är förberedd på vad som måste plockas bort och täckas för. Du kommer få information om vilka delar som måste förberedas. Plocka undan eller täck över sådant som är känsligt (tavlor, elektronik etc) från närliggande rum. Du kommer få tillgång till täckplast. Du kan också använda lakan som binder dammet bättre än plast.

Under renoveringen kan det inträffa skador på angränsande rum eller i hallen. Det är olyckligt men åtgärdas av entreprenören. Ha en tydlig dialog med dem så löser det sig. Det har förekommit en del diskussioner och anmärkningar om slutresultatet vid och efter besiktning. Att det blir fel är inte bra men det händer och måste hanteras på ett bra sätt.

Föreningen är byggherre och ansvarar för huvudprojektet och utsett besiktningspersonerna. Avvikelser som upptäckts vid besiktning och bedöms som otillåtna ska entreprenören Nordisk VVS åtgärda. Du som boende kan bidra till detta kvalitetsarbete genom att själv rapportera saker som du anser vara fel eller dåligt utfört till besiktningsmannen.  Gör gärna en lista som beskriver dina observationer som du kan lämna till besiktningsmannen samt markera med tejp i badrummet. Här följer några tips på saker du kan observera:

 • Har allt som beställts leverarats och monterats (all inredning, handtag etc)? 
 • Fungerar allt i badrummet?
 • Finns det trasiga plattor eller olika avstånd i djup mellan plattor eller saknas fog?
 • Döljer lysknappen håltagning i kakel? 
 • Några målade ytor som du inte är nöjd med? 
 • Har det inträffat några skador i lägenheten som inte har åtgärdats (vägg, dörr, golv etc)? 

Från HSB har föreningen anlitat Tommie Furugård som projektledare för arbetet med projektet. Under våren kommer Jerry Kristoffersson ersätta en del. Han kontaktas på e-post enligt nedan.

Kontaktvägar för dina frågor och funderingar

Nordisk VVS (för praktiska frågor om renoveringen, tidplan, tillval etc)
Kristoffer Lind: Telefon:  073-9254987  E-post: kristoffer.lind@nordiskvvs.se
Jesper Brorsson: jesper.brorsson@nordiskvvs.se

För allmänna frågor kring projektet: 
Projektledare Jerry Kristoffersson: Telefon: 070-520 95 00  E-post: jerry@jkon.se

Om du behöver tips och stöd angående din boendesituation under stambytet:
Boendestödjare Jenny Rosell: Telefon: 010-442 15 33 E-post: jenny.rosell@hsb.se

Kontakta styrelsen om du upplever att du inte fått svar på frågor och funderingar.
Epost: Info@brfsjukhuset3.se eller lägg en lapp i föreningens brevlåda i port 25, vån 2.

Vi i styrelsen vill slutligen förmedla att vi i stort känner att detta projekt löper på enligt plan och vi har stor förhoppning om att slutresultatet kommer bli bra. Vi uppskattar all hjälp som vi kan få med att få in rapporter på problem som ni upplever men även förslag till hur man kan göra saker ännu bättre. Vi välkomnar också  om det finns engagerade boende som skulle vilja delta i stambytesgruppen mera aktivt. Vartefter som projektet löper vidare kommer vi även börja se hur man kan fräscha upp och renovera allmänna utrymmen som hisshallar och entreér. Här kommer vi behöva hjälp för att göra bra val med färger och material.

Med önskan om ett gott slutresultat

Styrelsen, Brf Sjukhuset 3