Porttelefon – Hur gör jag när jag vill ändra eller lägga till namn och telefonnummer i porttelefonen?

Anmälan görs till föreningens fastighetsskötare CEMI. Kontaktuppgifter hittar du här.

Ange vilket namn och telefonnummer som ska registreras, BRF-lägenhetsnummer (tre siffror, finns ovanför din ytterdörr) samt trappuppgång.