Hur stänger jag av vattnet vid en renovering?

Kontakta föreningens fastighetsskötare CEMI för att boka upp någon som kan hjälpa till. Kontaktuppgifter till CEMI hittar ni här.

Kostnaden för denna åtgärd kommer faktureras till dig som brf medlem. Kom ihåg att annonsera i porten vilka tider som vattnet är avstängt minst tre dagar i förväg.