Om det har blivit stopp i sopnedkastet kontaktar du föreningens fastighetsskötare CEMI. Du hittar kontaktuppgifter på sidan för felanmälan.