Allmänna utrymmen i huset – Hur kan jag anmäla fel eller lämna synpunkter?

Felanmälan ska i de flesta fall gå till föreningens fastighetsskötare CEMI. Kontaktuppgifter hittar ni här. Beskriv felet så noggrant du kan och hur bråttom det är. Vi vill undvika onödiga utryckningar på sånt som kan vänta till kontorstid.

Vi har även listat kontaktuppgifter direkt till hissföretagen och tvättstugeentrepenören men dessa bör endast användas i nödfall.

Är det hissproblem så kontrollera gärna om det finns grus eller småsten som fastnat i golvet så att dörrarna inte kan gå igen. Detta kan man lätt ta loss själv!

Akuta fel utanför kontorstid – Vid akuta och allvarliga fel på nätter och helger (vattenläcka, elavbrott eller liknande som måste åtgärdas snabbt) så får man kontakta vår jour ”Dygnet”. Använd dock detta endast i nödfall då kostnaden är mycket större än att det hanteras via normal fastighetsskötsel.

Se kontaktsidan för hur man når dem. Anmälan görs till föreningens fastighetsskötare CEMI. Kontaktuppgifter hittar ni här.