Nytt om det kommande stambytet

Efter upphandling har kontrakt skrivits med företaget Nordisk VVS som kommer utföra stambytet åt föreningen. Det är samma entreprenör som utfört jobbet i grannföreningarna och styrelsen känner förtroende för att det kommer bli ett bra projekt.

Efter sommaren kommer projektet att jobba vidare med alla övriga detaljer som måste förberedas. 

Preliminär tidplan för port 27

Enligt den preliminära tidplanen så kommer stambytet börja i port 27 i vecka 2, 2022. Renoveringen körs stamvis och alla lägenheter som slutar med samma lägenhetsnummer (skatteverkets 4 siffror) tillhör en stam.

Fas 1Vecka 2 till 10Lägenhetsnummer
som slutar på 4 och 5
Fas 2Vecka 5 till 12Lägenhetsnummer
som slutar på 1 och 2
Fas 3Vecka 9 till 18Lägenhetsnummer
som slutar på 3 och 2
Fas 4Vecka 13 till 21Lägenhetsnummer
som slutar på 3 och 4

Definitiv tidplan publiceras senare. Möten kommer bokas i slutet av oktober med de boende som berörs i första fasen.

  • Alla boende kan förbereda sig genom att:
    • läs in er på de dokument som finns under mapp Stambyte på dokumentplats NABO (www.nabo.se, logga in med bank id).
  • Det är extra viktigt att de som flyttat in efter extrastämman (februari 2021) tar till sig ovanstående information.

Om man önskar information i pappersform så kontakta styrelsen via föreningens brevlåda i port 25.