Förberedelserna inför stambytet

Under februari startade den inventering och förstudie av vårt hus som kommer bilda underlag till det tekniska lösningsförslag som föreningen sen ska rösta om på en extra stämma. Styrelsen har valt att använda HSB som entreprenör för denna förstudie. Underlag till förstudien blir förutom ritningar även undersökningar av status i föreningens lokaler och ett antal utvalda lägenheter. Vi kommer höra av oss i god tid om vi behöver komma in i din lägenhet. 

Grannhuset (Mörbylund 17-21) kommer troligen påbörja sitt projekt redan till sommaren och under den tiden kommer deras entreprenör att hyra våra lokaler i port 25 och 27 som kontor och etableringslokal. Detta kommer ge värdefulla inkomster samt att vi kommer få möjlighet att få ta del av lärdomarna som grannhuset gör under sitt projekt.

Vill du komma i kontakt med stambytesgruppen? Läs mer om på sidan om stambytet.