Bygga om eller renovera lägenheten

Tänk på att det krävs tillstånd om du vill göra vissa åtgärder i din lägenhet såsom t. ex. att flytta kök eller avlopp m.m. Det kan bli problem med bl a ventilation och värme som påverkar andra i huset. Läs mer om vad som kräver tillstånd under Bygga om.

I vissa fall krävs bygglov eller bygganmälan till kommunen. Du som vill bygga om är ansvarig för att detta görs. Risk är att du får återställa om du missat detta.