NCC kommer påbörja gjutningen av en ny väg (blå markering på bilden) den 13 november. Avpärrningarna kommer göra att de som ska till förskolan måste gå/köra längst den röda markeringen i bilden. För mer information om bygget kan du besöka sidan om bygget Invernesshöjden.

Avspärrningen sker mellan 06:00 till 13:00 onsdagen den 13 november

Röd markering visar den öppna vägen.