Tillfällig avspärrning till förskolan den 13 november

NCC kommer påbörja gjutningen av en ny väg (blå markering på bilden) den 13 november. Avpärrningarna kommer göra att de som ska till förskolan måste gå/köra längst den röda markeringen i bilden. För mer information om bygget kan du besöka sidan om bygget Invernesshöjden.

Avspärrningen sker mellan 06:00 till 13:00 onsdagen den 13 november

Röd markering visar den öppna vägen.