Bygget: Invernesshöjden2021-02-17T12:05:42+01:00

Bygget

Arbetet med inverness­höjden

Information om bygget

Bygget

Arbetet med Inverness­höjden

Här hittar du information om byggarbetsplatsen öster om våra hus. Det nya området heter Invernesshöjden och kommer innefatta 400 lägenheter.

Kommunfullmäktige fattade beslut om att anta detaljplanden vid sammanträdet som hölls den 19 juni 2017. Detaljplanen vann laga kraft den 21 juli 2017. Planområdet är beläget väster om E18 strax söder om Danderyds Sjukhus och utgörs av fastigheterna Sjukhuset 4, 9, 10, Danderyd 3:196 samt del av Danderyd 3:188 och Sjukhuset 3. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra främst bostadsbebyggelse som varierar mellan fem och 13 våningar. Detaljplanen möjliggör cirka 400 lägenheter.

Handlingar från planprocessen

Nyheter

Kontaktuppgifter

Ansvarig för projekt Inverness Kv1.

Magnus Andersson

VD, Aros Bostad
+46 73 410 12 43 eller Skicka mail

Plan- och exploateringsavdelningen

Bilder från Januari 2021

Bilder från November 2020

Bilder från Oktober 2020

Bilder från Augusti 2020

Bilder från Juli 2020

Bilder från Juni 2020

Bilder från Maj 2020

Bilder från April 2020

Bilder från Mars 2020

Bilder från Januari 2020

Bilder från November 2019

Bilder från Oktober 2019

Bilder från September 2019

Bilder från Augusti 2019

Bilder från Juli 2019