Månadsbrev från NCC & Aros Bostad

Denna nyhet är skriven av NCC och Aros bostad.

Hej grannar!

Arbetena rullar på enligt plan.

I etapp 2 har Ncc Bostad kommit upp med stommen till plan 13 i del 2, dessa arbeten pågår fram till november 2023. Våra kollegor Ncc Civil har påbörjat schaktningsarbeten för Etapp 3, v32 startar dem med sprängning, vajersågning och spräckning av berg

Vi arbetar kontinuerligt med logistiken i och kring området för att hålla hög säkerhet och minimera besväret för kringboende och andra intressenter.

Generellt gäller att vi under hela bygget kommer ha mycket och tung trafik i området. Ha därför extra uppsikt över barn och var rädda om er. En olycka är en olycka för mycket!

V 28 kommer visst arbete pågå utan kran och vi stänger helt under v29-31.

Under semesterperioden kommer vi ha väktarrondering, ser ni något misstänkt är vi givetvis mycket tacksamma om ni kontaktar polisen.

Som vanligt kan ni alltid få tag på oss via vår e-post Invernesskv1@ncc.se. 

Trevlig sommar önskar platsledningen
Inverness kv 2