Styrelsen

Varje år väljs styrelsen av medlemmarna på årsstämman.
Detta är styrelsen för 2020-2021. I år har vi fyra ledamöter och sex suppleanter.

Kontakta styrelsen

Anders Olsson

Ordförande

Om Anders

Anders har varit med i styrelsen i flera år bland annat som uppskattad ordförande. Anders är även suppleant i samfälligheten.

Laszlo Bartha

Vice ordförande

Om Laszlo

Lazlo är ledamot och var tidigare suppleant. Lazlo är en av de som svarar på infomailen.

Mikael Angelstam

Sekreterare

Om Mikael

Mikael är ledamot och styrelsens sekreterare.

Filip Moss

Kassör

Om Filip

Filip har bott i huset i över ett år och var ledamot i hans förra Brf.

Camilla Brage

Suppleant

Om Camilla

Camilla har bott i huset sedan 1993. Hon har varit med i valberedningen under flera år och var även med och startade trivselgruppen.

Ulla Bramberg

Suppleant

Om Ulla

Ulla har varit med i styrelsen som ledamot, suppleant och sekreterare under flera år och var även med och startade trivselgruppen. Ulla ser du oftast tillsammans med hennes svarta dvärgpudel Bella.

Linnéa Faming

Suppleant

Om Linnéa

Linnéa är suppleant.

Adam Moberg

Suppleant

Om Adam

Adam har tidigare varit ordförande. Adam studerar Elektroteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan och är en aktiv idrottare.

Nicklas Opedal

Suppleant

Om Nicklas

Nicklas är suppleant.

Gabriel Palma

Suppleant

Om Gabriel

Gabriel är suppleant.

Anders
Olsson

Ordförande

Laszlo
Bartha

Vice ordförande

Mikael
Angelstam

Sekreterare

Filip
Moss

Kassör

Camilla
Brage

Suppleant

Ulla
Bramberg

Suppleant

Adam
Moberg

Suppleant

Linnéa
Faming

Suppleant

Nicklas
Opedal

Suppleant

Gabriel
Palma

Suppleant