Vilka delar på ansvaret?

Nordisk VVS Teknik AB är huvudansvarig och totalentreprenör för ombyggnadsarbetena. För vissa byggnadsarbeten och vissa ytsiktsarbeten anlitar vi auktoriserade specialföretag.

En lyckad ombyggnad, kräver att vi alla hjälps åt och samarbetar. Det ansvar som ni har är att lämna tillträde till er lägenhet, plocka undan, anvisa plats för eventuellt demonterat material och själva finstäda de utrymmen som ej berörs av stambytet. Platschefen har det övergripande ansvaret för att arbetet i er lägenhet blir utfört till rätt kvalitet och inom rätt tid. Varje hantverkare ansvarar för att hans moment uppfyller ställda krav på utförande och tid.

Platskontoret hittar ni i Mörbylund 25 på entrevåningen fram till årskiftet. Efter årskiftet flyttar vi platskontoret till källaren i Mörbylund 21 (mittenhuset) och ni är självklart välkomna dit om ni har några frågor eller funderingar.