Vi tycker att det är viktigt med en bra och fungerande sopsortering. För att detta ska fungera bidrar alla i huset till att soporna hamnar i rätt kärl och att det hålls fint och städat runt omkring.

Vi erbjuder även sopsortering av organiskt matavfall vilket samlas i papperspåsar som sen ska lämnas i kärlen vid gaveln av huset.  Det är viktigt att endast organiskt material och ingen plast, metall eller liknande läggs i dessa kärl. Nya papperspåsar fås gratis från föreningen. De finns i portarna.

Läs mer här:

Om sopsortering