Var kan jag slänga det jag inte får slänga i grovsoprummen?

Vi är stolta över vår sopsortering och det mesta kan slängas utom bl. a. glas, miljöfarligt avfall, vitvaror och stora möbler.

Det finns två glasigloos i backen vid bygget nedanför det första huset.

Det du inte får kasta i återvinningsrummen kan du köra till Hagby ÅVC i Täby. Danderyds kommun har även en turnerande lastbil som tar emot grovsopor och riskavfall. Se schema och plats för detta på på www.danderyd.se