Som medlem i en bostadsrättsförening är du med och röstar fram vilka som ska sitta i föreningens styrelse, vilka har till uppgift att ansvara för fastighetens löpande skötsel.

Gränsen mellan medlemmarnas och föreningens ansvar regleras i föreningens stadgar. Läs föreningens stadgar här:

Stadgar