Vad är det som avgör att ett stambyte måste göras just nu, och inte om 5 år?

Det handlar om en helhetsbild, till exempel har Varmvattencirkulations-systemet (VVC) på vinden orsakat vattenskador flera gånger. Det har också inträffat skador där avloppsrör spruckit och läckt vatten in i lägenheter.

Styrelsens uppgift är att hålla kostnaderna för underhållet av fastigheten så låg som möjligt sett över lång tid. Vattenskador som uppkommer täcks av föreningens försäkring, men ju fler skador som sker, desto högre blir kostnaden för försäkringen.

Ju längre vi väntar desto större är risken att boende och föreningen drabbas av onödiga kostnader och tråkiga upplevelser.

Att göra ett stambyte nu när vi har extremt låga räntor gör att vi vet vilken räntekostnad som föreningen måste bära framöver vilket är en stor fördel.