Utförs trappstädningen av en firma eller medlemmarna?

Trappstädning utförs av en inhyrd städfirma.