Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Ja. Överlåtelse- och pantsättningsavgift betalas av köparen.