Om jag redan har ett topp-renoverat kök och badrum, behöver ändå detta stambytas?

Ja, eftersom avloppsstammarna, trycksatta vattenledningar och VVC inte är utbytta så måste alla lägenheter renoveras. Påverkan på köket blir liten då man bara kommer dra fram nytt avlopp och trycksatta ledningar vilket kan ske utan större rivningar.

Det går inte att spara ett nyligen renoverat badrum eftersom rören kommer dras via nya lägen.