Om jag har ett höjt golv i badrummet, hur påverkas det?

Befintligt kakel och underliggande tätskikt kommer bilas bort så man kommer ner till betongen. Det betyder att man I många fall får ett lägre golv än idag.