Befintligt kakel och underliggande tätskikt kommer bilas bort så man kommer ner till betongen. Det betyder att man I många fall får ett lägre golv än idag.