Ohyra/skadedjur, vad gör jag?

Har du upptäckt eller misstänker du att det finns ohyra (vägglöss, mal, myror etc) i din lägenhet eller i något förrådsutrymme?

Det är viktigt att agera för att förhindra spridning och större skador. Föreningen har via försäkringsbolaget Brandkontoret avtal med Anticimex för att bekämpa ohyra utan kostnad.

Kontakta Anticimex och beskriv ditt problem. Ange även följande information:

  • Föreningens namn: Brf Sjukhuset 3
  • Föreningens försäkringsbolag: Brandkontoret

Informera styrelsen om vad som hänt så att alla hålls uppdaterade.

Kontaktuppgifter Anticimex

Telefon: 075-2451000
Formulär online