När blir mitt badrum färdigt?

Vår ambition är att så snabbt och effektivt som möjligt arbeta oss igenom fastigheten utan att för den skull göra avkall på kvalitén. När saker och ting är beslutade vill man ju helst att det skall vara färdigt på en gång.

Tyvärr är verkligheten något mer komplicerad och ombyggnadsarbeten tar sin tid om det ska bli riktigt utfört. För att problem inte ska uppstår i framtiden är det av yttersta vikt att följa torktider för olika material.

Fördelen med den förestående ombyggnaden är lätt att förstå om man betänker vilka besvär och kostnader läckande ledningar medför.