Kostar tv från Tele2 extra?

Nej. TV-abonnemanget kommer ingå i föreningsavgiften som tidigare. Däremot finns det flera tillval som du kan göra på egen bekostnad. Läs mer på Tele2s webbplats.