Kommer jag kunna ha spotlights i taket?

Som standard kommer en plafond erbjudas. Vill man ha spotlights istället så kommer det erbjudas som tillval. Har man spotlights idag och vill återmontera dessa så kommer det att bli möjligt om entreprenören anser att det är tekniskt möjligt.