Jag upplever upprepade störningar från grannar? Finns det någon störningsjour?

Föreningen har inte avtal med någon störningsjour. Enstaka fester och ljud får man nog ha lite tolerans för när man bor i ett flerfamiljshus men återkommande större störningar måste vi alla självklart hjälpas åt med att hantera.

Styrelsen rekommenderar följande om man känner sig störd upprepade gånger  och/eller på tider då de flesta har sin nattvila :

  1. Det bästa är om du kan ta direktkontakt med personen som stör och vänligt men tydligt be att dem att sluta med störningarna. Du kan även lämna en lapp i brevlådan  med en text där du ber grannen dämpa ljudnivån.
  2. Prata gärna med grannarna och se om flera personer har uppfattat störningarna.  Du kan också skriva en text på föreningens ”trivselgrupp” på Facebook eller sätta upp en lapp på anslagstavlan i porten där du ber de som stört att dämpa ljudnivån.
  3. Om det inte blir bättre kan du meddela styrelsen när du vet vilken lägenhet det gäller och tidpunkt för störningen. Om du inte hittar lägenheten så vill vi gärna veta tidpunkt och ungefärlig riktning.