Bygga om – Hur mycket får jag bygga om?

Du får måla om, tapetsera, lägga in nya golv och liknande ytarbeten utan att ansöka om det. Det du inte får göra är att utföra ändringar som kan vara till men för annan medlem eller för bostadsrättsföreningen, eller annan väsentlig ändring.

Kök – Ombyggnad, tillbyggnad och flytt av kök kräver anmälan och tillstånd från styrelsen eftersom det kan påverka ventilationen mm. Flytt och tillbyggnad av kök kräver även bygganmälan och godkännande från kommunen.

Om du är osäker så fråga hellre en gång för mycket än för lite. Utsidan av lägenheten ansvarar föreningen för så alla ändringar där måste anmälas och godkännas av föreningen.

För hyreslägenheter gäller andra regler.