Hur många bostadsrätter, hyresrätter och lokaler har föreningen?

137 bostadsrätter, 25 hyresätter och 3 lokaler.