Hur har genomgången av fastigheten gått till? Har det filmats i rören?

Rör i bottenplattan har filmats, de är i dåligt skick. Stående stammar och grodor filmades delvis i samband med tidigare stamspolning. Då fann man bland annat fastbrunna rester av puts/fog/cement i rören efter badrumsrenoveringar som ökar risken för stopp i avloppen. Det förekom även att rör var så spröda att de sprack av att de spolades rent.