Hur hanterar föreningen personuppgifter (GDPR)?

Föreningen följer de regler som gäller kring GDPR och registrerar bara de uppgifter som man behöver för att driva föreningen enligt lagens krav. Vill du veta mera detaljer kring hur föreningen hanterar personuppgifter och dina rättigheter så kan du hitta detta här: