Hur gör man för att få ett utdrag ur lägenhetsregistret för min lägenhet?

Kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Nabo och lägg ett ärende så kommer de hjälpa till. Ange vilket lägenhetsnummer du har (tre siffror)  så får du hjälp med att få ut uppgifterna.