Hur gör jag om det är stopp i ett avlopp?

Om stoppet sitter i stam bekostas rensningen av bostadsrättsföreningen. Om stoppet orsakas av något som Du spolat ner och som fastnat i stickröret från lägenheten ut mot stamröret är ansvaret medlemmen.. Viktigt att aldrig spola ner saker som kan orsaka stopp i avloppet. 

Normal rengöring av vattenlås och golvbrunn samt rör till tvättställ, badkar etc. hanteras av medlemmen. Om du inte kan göra detta själv kan vår förvaltare hjälpa till mot en kostnad.

OBS ! Det är mycket viktigt att man rensar avloppen regelbundet. Det hjälper till att förhindra stopp i rören.

Det är absolut förbjudet att hälla ner starka rengöringsmedel (exempelvis Kaustiksoda) då det skadar rören. OM det skulle bli stopp i rören så måste man agera för att förhindra översvämning.

Kontakta fastighetsskötare så snart som möjligt. Är det helg eller kväll kan man även kontakta Jourtjänst. Se anslag i portarna för detta.