Hur kan jag påverka saker i föreningen eller huset?

Alla kan och bör bidra till föreningens bästa efter egen förmåga. Om man vill vara med och påverka hur föreningen sköts så är kan du gå med i styrelsen. Denna väljs av föreningsstämman som sker en gång per år.

Alla kan bidra till husets bästa i styrelsen och det är ett lärorikt och utvecklande arbete.

Det finns också olika arbetsgrupper som jobbar tillsammans med styrelsen med att hantera olika mindre delar som tex sopsortering, blomsterplantering, skötsel av uthyrningslokalen etc. Läs mer här

Man kan också skriva en motion om det är något specifikt man skulle vilja ändra på. Motion skall lämnas till styrelsen och kommer tas upp påföreningsstämman så att alla kan vara med och rösta om den.