Hur går stambytet till?

Förberedelse

Innan ombyggnadsarbetena sätter igång är det mycket viktigt att ni förbereder er mentalt på att främmande människor kommer att befinna sig i er lägenhet och arbeta. Ni kommer kanske att tycka att de stökar till och att det rubbar era normala rutiner och vanor.
För att skydda golv och dylikt sätter vi upp dammskydd och täcker golven i de rum som berörs av våra arbeten men det kommer ändå att bli damm i lägenheten. Ni måste vara beredda på att själva hjälpa till med att förebygga eller avlägsna smuts. En del kommer att föredra att bo hos sina vänner eller grannar under delar ombyggnadstiden men hur ni gör avgör ni givetvis själva.


Tider

Badrum och kök kommer att vara i full funktion enligt datum som är angivna på huvudtidplanen. Därefter skall vårt arbete förbesiktigas, eventuella anmärkningar åtgärdas och sedan följer slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Tiden mellan funktionsklart rum och förbesiktning kan variera beroende på hur många etapper som besiktigas samtidigt.
Byggtiden kommer att gälla så länge inga oförutsatta olägenheter framkommer. Det kan t.ex. röra sig om befintliga fuktskador som måste torkas innan renoveringen kan påbörjas och då förlängs byggtiden.


Anslag

Under ombyggnadstiden kommer vi att sätta upp information om bl.a. tillfälliga avstängningar av vatten, el mm. Avstängningarna kan även drabba de lägenheter där arbetena ännu inte påbörjats samt de lägenheter som är helt klara. Informationen anslås i trappuppgången.


Provisorier

Vatten och avlopp kommer att finnas tillgängligt i trapphuset under hela ombyggnadstiden. Detta med undantag för aviserade avstängningar under dagtid vid omkopplingsarbeten.

Under tiden då renoveringen i ert badrum pågår tillhandahålls hygienutrymmen med duschar och toaletter. Mer information om vart man kan hitta provisoriska duschar och toaletter kommer senare. För medlemmar med särskilt behov (eller mot avgift) kan vi erbjuda en tillfällig/ portabel toalett ”mulltoa” i lägenheten under byggtiden.


Vad ni ska gör innan byggstart

Innan byggstart ska ni göra val av produkter. Information hur ni ska gå tillväga för att göra val kommer senare. Tidsspannet kommer variera när respektive får sin valinformation postad till sig. Men ingen kommer få informationen senare än 2 månader innan byggstart i sin lägenhet.


Under de veckor som hantverkarna finns i er lägenhet kommer följande att hända:

 • Innan byggstart kommer vi och gör en försyn av de berörda utrymmena i er lägenhet, ni kommer att få information om vilken tid och datum försynen sker för just din lägenhet (se försynsplan). I trappuppgången kommer en tidplan som anger när arbetena börjar i er lägenhet att anslås. Innan byggstart kommer ni även att få möjlighet att göra individuella val/tillval i ert badrum (se tillvalsmöten).

 • I samband med byggstarten skyddstäcker vi golven och sätter upp skyddsplast runt vissa dörrar där transporter och arbete skall ske. Dessa provisoriska intäckningar kommer att sitta uppe under delar byggtiden och skall ej rivas ned.

 • Har ni någon innerdörr demonterad, ber vi er att återmontera den under ombyggnadstiden eftersom det är det bästa skyddet mot att damm sprids. Vill ni själv täcka mer så tillhandahåller vi täckplast som ställs ut i porten under veckan innan byggstart. Det kan t.ex. vara lämpligt att plocka undan eller täcka över dammkänslig utrustning såsom datorer, TV-apparater och musikanläggningar. Ett tips är att använda gamla lakan för täckning eftersom de binder dammet bättre än täckplast. Därigenom slipper dammet yra omkring när ni avlägsnar skyddstäckningen.

 • I samband med försynen byter vi tillfälligt ut låset i er ytterdörr mot en byggcylinder med 3 st tillhörande nycklar. Under byggets arbetstider skall dörren endast låsas med detta lås, övrig tid går det bra att ni låser eventuella polislås. När arbetena är klara, slutbesiktning utförd och eventuella anmärkningar är avhjälpta, monteras ert ordinarie lås tillbaka. Detta måste ni själva förvara under byggtiden.

 • Vid byggstart skall ni ha plockat undan möbler, inredning, tavlor, kristallkronor, lågt hängande armaturer och annan värdefull utrustning och dylikt i de utrymmen som berörs (Hall, kök & badrum. Badrummen måste tömmas helt. Märk sedan beslag (t.ex. krokar, toalettpappershållare, badrumsskåp) med texten; sparas- eller återmonteras, allt som inte märks upp kommer att kastas under rivningen. Gultejp för detta ändamål ställs ut samma dag som försynen utförs. I köket töms diskbänken och skåpet under diskbänken, exakt genomgång av detta sker vid försynen av er lägenhet då det skiljer sig mellan olika lägenhetstyper.

 • På insidan av er ytterdörr fästes information som beskriver för hantverkarna vad som gäller för er lägenhet, bl.a. de val ni har gjort för ert badrum. Kontrollera gärna själv att era val blivit rätt.

 • Arbetena kommer att pågå vardagar mellan kl. 07:00-17:00. I er lägenhet kommer dock inga bilnings- eller borrningsarbeten påbörjas före kl. 07:30. Arbetena utförs etappvis enligt huvudtidplanen. Observera att det därför inte alltid kommer att finnas hantverkare i er lägenhet under hela ombyggnadstiden. De som arbetar på arbetsplatsen kommer att ha identitetsbrickor (ID06) synliga och rätt snart kommer ni att känna igen de som arbetar i er lägenhet.

 • Sedan startar byggarbetena, enligt tidplan, med täckning samt demontering av inredning och utrustning som skall sparas. Därefter utförs rivningsarbeten av porslin, golvmaterial, kakel och dylikt i badrum samt rivning/ öppning av schakt i kök. Under denna period (ca 1 vecka) blir det som mest buller och dammspridning i lägenheten.

 • Nya vattenstammar installeras och gjuts/ muras igen.
 • Elinstallationer i badrummen byts ut, ev nya läggs till.
 • Väggar putsas och nya skivväggar monteras och nya golv gjuts upp samt fallspacklas i badrum.
 • Målning av tak och snickerier i badrum och separat wc.
 • Fuktspärr/ tätskikt samt plattsättning i badrum.
 • Montering av porslin (tvättställ, WC-stol, badkar/dusch) och övrig badrumsinredning.
 • Slutstädning sker av ombyggda utrymmen och hallar, övriga rum städas av de boende. Kvalitetskontroll och åtgärdande av eventuella fel sker därefter.
 • Förbesiktning och SLUTBESIKTNING.