Sopsortering – Hur fungerar den?

Föreningen har en väl fungerande sopsortering vid bottenvåningen ut mot norra gaveln som vi hoppas du är med och utnyttjar :

  • Förpackningsplast, plastpåsar och liknande slängs i egna kärl. Större plastdetaljer skall slängas i grovsoporna
  • Mindre elektronikskrot slängs i eget kärl.
  • Större elektronikskrot (kylskåp, tvättmaskiner) etc får man själv köra bort till återvinningsanläggning.
  • Metallförpackningar (plåtburkar, lock osv) slängs i eget kärl. Större metallföremål slängs i grovsoporna.
  • Batterier, lampor och liknande sorteras i de röda mindre kärlen som sitter på väggen i ett av rummen.
  • Tidningar, reklam, skrivpapper och liknande tunnt papper slängs separata kärl.
  • Kartong,mjölkförpackningar och annat tjockare papper slängs i separata kärl.
  • Organiskt avfall (mat) samlas i papperspåsar och placeras i de gröna kärl som står på utsidan av gaveln. Inga plastpåsar eller andra främmande föremål får slängas här. Hållare till matavfall och nya papperspåsar fås kostnadsfritt av föreningen. Kärlen är låsta för att förhindra att utomstående slänger ner främmande föremål i dem. Nyckel kan erhållas från fastighetsskötaren.