Porttelefon – Hur fungerar den?

Din besökare söker upp ditt namn i namnregistret i porten och startar uppringning. När det ringer i din telefon kan du prata med besökaren. Vill du öppna porten så tryck på siffran ”5” på knappsatsen på din telefon (fungerar både på mobiltelefon och fast telefon) och då låses båda portarna upp.

Efter kl 22 på kvällen fungerar ej uppringning via namnregistret (för att minska risken för busringningar). Då får man ringa ditt föranmälda nummer på porttelefonen så kan den boende öppna på samma sätt som innan kl 22.


Söktermer: dörrtelefon, entretelefon, dörrklocka,