Medlemskap – Hur blir man medlem i föreningen?

Skicka överlåtelsehandlingarna till föreningens postadress på Nabo.

Brf Sjukhuset 3
NABO 10299, FE617
105 69 Stockholm

Normalt tar det 3-4 veckor att behandla ett nytt medlemskap i föreningen från det att samtliga handlingar (överlåtelseavtal och avtal om inglasning mm) har kommit in till föreningens ekonomiska förvaltare: Nabo (fd Hem och Fastighet).

Frågan om medlemskap behandlas på nästa styrelsemöte.

I de fall där köparens förmåga att betala årsavgiften till föreningen bedöms vara otillräcklig kan en på förhand utfärdad borgensförbindelse, som bifogas ansökan om medlemskap, underlätta och påskynda behandlingen.