Enligt stadgarna får juridisk person ansöka om medlemskap men kan vägras medlemskap av styrelsen.