Godkänner styrelsen en juridisk person som medlem?

Enligt stadgarna får juridisk person ansöka om medlemskap men kan vägras medlemskap av styrelsen.