GDPR och personuppgifter

Föreningen har listor med uppgifter om medlemmar och boende i huset för att bl a kunna nå ut med information.

Information som sparas i listor är bl a

Namn, lägenhetsnummer, adress, storlek på lägenhet, förrådsnummer och e-post mm. Informationen hämtas från de handlingar som kommer från mäklaren när det gäller nya medlemmar. I de fall som det finns en e-postadress lägger vi in den så att det skickas ut digitala nyhetsbrev.

Vi har några e-postadresser där vi lägger in namn, adress, lägenhetsnummer och e-postadress för att kunna kontakta medlemmar, boende och i vissa fall fd medlemmar eller boende. T ex info-mailen, valberedningen, webb-gruppen, trivselgruppen och förrådsgruppen.